Wilde bijen zijn belangrijk voor de agrarische sector, maar er zijn steeds minder wilde bijen in Nederland. De bijensterfte neemt toe, omdat ze ondermeer hun leefgebied steeds verder zien verdwijnen. Gasunie en Wageningen UR hebben de handen ineen geslagen om te kijken of we daar iets aan kunnen doen.
 

Het project in het kort

We onderzoeken samen met Wageningen UR of industriële gebieden met enkele aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden als leefgebied voor wilde bijen. We hebben veel leidingen en installaties. Dus als uit dit onderzoek blijkt we deze met een aantal aanpassingen aantrekkelijk kunnen maken voor wilde bijen, biedt dat potentie voor de toekomst. Voor het onderzoek zijn een Gasunie-locatie en verschillende leidingtracés zo ingericht dat ze een goed leefgebied voor wilde bijen kunnen zijn. Dat hebben we gedaan door het inzaaien van een speciaal langbloeiend bloemenmengsel, dat bestaat uit diverse soorten bloemen die voor verschillende soorten wilde bijen aantrekkelijk zijn. Daarnaast hebben we nestgelegenheden aangebracht.

Enkele van onze collega's zijn door een onderzoeker van Wageningen getraind om data te verzamelen gedurende de periode dat de bijen actief zijn. Deze data worden door de universiteit verwerkt.

Hoe verder

Het project duurt in totaal drie jaar, zodat een representatief beeld ontstaat van de effectiviteit van de maatregelen. Als na drie jaar blijkt dat het inderdaad goed mogelijk is om industriële gebieden met wat aanpassingen in te zetten als leefgebied voor de wilde bij, zullen we kijken bij welke andere locaties en leidingtracés we hetzelfde kunnen doen.

Als blijkt dat we erin zijn geslaagd om deze industriële gebieden een aantrekkelijk woongebied te maken voor wilde bijen, gaan we kijken of we meer locaties en/of tracés op deze manier kunnen inrichten.
We hopen dat dit initiatief dan ook door anderen wordt opgepakt.

Persbericht: Gasunie en Wageningen UR schieten bijen te hulp


Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen