Deze ratio geeft inzage in de mate waarin de vaste activa gefinancierd zijn met schuld (lang rentedragend vreemd vermogen + kort rentedragend vreemd vermogen - cash en cash equivalents + garanties)

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen