Return on Invested Capital gecorrigeerd wordt berekend door de gecorrigeerde NOPLAT (EBIT gecorrigeerd voor bijzonder incidentele effecten - belasting) te delen door de asset waarde (boekwaarde activa exclusief onderhanden werk)

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen