Industriële restwarmte Eemsdelta

Samen met partners doen we een haalbaarheidsstudie naar de inzet van restwarmte in de Eemdelta. Het onderzoek richt zich op de hele keten: zowel bronnen, transport, distributie en afzet. De infographic betreft een visuele weergave van te onderzoeken mogelijkheden.