We zijn ons bewust van onze omgeving en de impact die wij daarop hebben. Onze activiteiten vinden plaats vóór en in de samenleving om ons heen. Daarom staan veilig en betrouwbaar gastransport en de bevordering van efficiënt gasgebruik vanaf het eerste moment centraal in ons beleid. We bouwen dit beleid op een fundament van duurzame ontwikkeling, waaraan we werken vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Zo dragen onze inspanningen ook op lange termijn bij aan een schone, duurzame en efficiënte energievoorziening.

We hebben onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vastgelegd in beleid, waarin we ons focussen op speerpunten die rechtstreeks aansluiten bij onze corporate strategie en kernwaarden. Hieronder vallen: energietransitie, goed werkgeverschap, veiligheid en leveringszekerheid, omgevingsmanagement, footprintreductie en duurzame inkoop. Voor de meeste speerpunten zijn kritische prestatie-indicatoren bepaald, waarover we rapporteren in ons geïntegreerde jaarverslag.

We meten onze prestaties op MVO-gebied nauwkeurig en beoordelen deze jaarlijks. Op basis daarvan stellen we vast of aanpassing van ons beleid en onze doelstellingen noodzakelijk of wenselijk is.

Geïntegreerd jaarverslag

Gasunie publiceert een geïntegreerd jaarverslag, dat wordt opgesteld volgens de Transparantiebenchmarkcriteria. Deze criteria zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en dienen als leidraad voor transparante verslaggeving over MVO-prestaties.
Elk jaar worden de jaarverslagen van 500 Nederlandse bedrijven met elkaar vergeleken in de benchmark. Gasunie scoorde met haar verslag over 2013 een respectabele 71e plaats in de benchmark. Daarnaast past Gasunie de richtlijnen van het internationale Global Reporting Initiative (GRI) toe in haar verslaglegging.

MVO-jaarverslag
  • Mist u een onderwerp in ons geïntegreerd jaarverslag waarover u graag iets meer zou willen lezen? Laat het ons weten en dan kijken we of we het in het volgende verslag kunnen meenemen.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen