We willen het milieu met onze bedrijfsactiviteiten (footprint) zo weinig mogelijk belasten. Daarom streven wij naar het verder verbeteren van onze energie-efficiency en naar het realiseren van minder uitstoot van broeikasgassen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Ons doel: 20% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 (ofwel 124 kiloton CO2-equivalent). Deze ambitie is in lijn met de overheidsdoelstellingen op dit gebied.

Energie-efficiency

Energie-efficiency bereiken we door energiebesparing, de inzet van duurzame energie en efficiënte conversietechnieken.

1. Energiebesparing

 • We passen isolatieverbetering toe op gasontvangstations en compressorstations.
   
 • Wij ontwikkelden een routeplanner voor het gastransport. Deze zoekt de meest efficiënte route voor het gastransport. Door de inzet van dit geavanceerde, in eigen huis ontwikkelde instrument besparen we op compressie-energie.

   

2. Duurzame energie in te zetten waar mogelijk

 • We zetten groen gas in op het merendeel van onze kantoren.
   
 • We zetten groen gas en groene stroom in op andere locaties.
   
 • We proberen groen gas leasewagens in te zetten waar mogelijk.


   

3. Inzet efficiënte conversietechnieken

 • We maken gebruik van elektrisch gedreven compressie.
   
 • We voeren verbetermaatregelen door ten aanzien van gasgedreven compressie.
   
 • We gebruiken energiezuinige e-motoren en verlichting.
   
 • We gebruiken hoogrendements-verwarming bij gasontvangstations.

Minder uitstoot broeikasgassen

We willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan door het beperken en voorkomen van methaanemissies, het nuttig aanwenden van energie en efficiënte verbranding.

1. Beperken methaan emissies

 • Een van de maatregelen die we toepassen om methaanemissies tijdens de werkzaamheden te beperken, is – daar waar mogelijk en haalbaar - de inzet van een mobiele hercompressor of een mobiele verbrandingsinstallatie. Hiermee kan het afblazen van gas bij werkzaamheden worden beperkt.
   
 • We bouwen meet- & regelstations om volgens een nieuw, emissievrij concept dat we hebben ontwikkeld. In Enschede hebben we hier positieve ervaringen mee opgedaan.
   
 • Bij Gasunie Deutschland worden de komende jaren de gangbare lampen op installaties vervangen door een milieuvriendelijker type, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan onze footprintreductie.

2. Nuttig aanwenden van energie

 • We willen van gas(druk)gedreven motoren naar perslucht gedreven motoren.

3. Verbranding

 • We willen het afblaasgas van compressororen nuttig aanwenden.
   

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen