We zien ‘groen gas’ als een onmisbaar onderdeel van de duurzame energievoorziening van de toekomst en we zetten ons actief in om de ontwikkeling ervan te bevorderen.

Wat is groen gas?

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en is sterk in opkomst. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Het wordt gemaakt door biogas te zuiveren en op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groen gas kan worden ingevoed in het gasnet en kan worden gebruikt door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden. Met groen gas kan de consument gewoon blijven stoken en koken zoals hij of zij dat gewend is. Ook rijden er tegenwoordig auto’s op groen gas.

Veilige invoeding in landelijk netwerk

De kracht van groen gas is dat het voortbouwt op een bestaande kracht: Nederland heeft een zeer hoogwaardig gastransportsysteem dat ongeveer de helft van de totale energiebehoefte voor Nederland voor zijn rekening neemt: onzichtbaar, ondergronds, veilig. Het relatief schone aardgas heeft Nederland in de afgelopen jaren al veel milieuvoordelen gebracht boven olie en kolen, helpt door zijn flexibiliteit ook de inpassing van zon en wind en kan nu met groen gas ook zelf verder worden verduurzaamd. Er wordt voordurend in het systeem, met zijn talrijke aansluitingen op het buitenland, geïnvesteerd.

Groen gas kan in regionale gasnetten worden ingevoed, en ook rechtstreeks in ons landelijke hogedruktransportnet, waarmee groen gas landelijke verspreid kan worden. Dat gebeurt momenteel in Zwolle, in een samenwerking met onder andere afvalverwerker ROVA en Enexis. Hier wordt ook onderzocht hoe een veilige invoeding van groen gas – dat tenslotte een andere herkomst heeft dan aardgas - zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Een veilige en stabiele gasvoorziening is voor Gasunie en landelijk gasnetnetbeheerder GTS een topprioriteit. Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed.

Om biogas op de juiste schaal te kunnen produceren en aanbieden worden momenteel op tal van locaties in Nederland zogenaamde biogashubs gevormd. Hierin werken producenten samen om op een centrale plaats het door hen geproduceerde gas volgens de juiste voorwaarden en specificaties aan te kunnen bieden.

Klimaatdoelstellingen realiseren

Met behulp van groen gas kan Nederland een belangrijk deel van zijn klimaatdoelstellingen verwezenlijken. De ambitie is er op gericht om in 2020 5% van de Nederlandse gasvoorziening met groen gas in te vullen. Daarmee zou 20% van de klimaatdoelstelling van de overheid kunnen worden gerealiseerd.
In de stichting Groen Gas Nederland werken diverse partijen, waaronder Gasunie, samen om het aandeel van groen gas in Nederland te vergroten. Momenteel wordt er al een hoeveelheid van ongeveer 100 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. In de periode 2025-2030 zou dit uitgebouwd moeten zijn naar een productievermogen van circa 3 miljard kubieke meter gas per jaar. In een CO2-arme energievoorziening in 2050 zou hernieuwbaar gas wel vijf tot tien miljard m3 aardgas kunnen vervangen. Daartoe zal in de toekomst het groene gas steeds meer uit geïmporteerde biomassa geproduceerd moeten worden, via een vergassingproces. Dit vereist nog technologische innovatie. Om deze innovatie te bevorderen werken we samen met andere partijen zoals ECN en HVC in een demonstratieproject voor biomassavergassing te Alkmaar.

Certificeren: zekerheid over herkomst

Essentieel voor de ontwikkeling van een markt voor groen gas is dat gebruikers zekerheid en duidelijkheid hebben over de herkomst van het groene gas. Daarom hebben we certificeringinstantie Vertogas opgericht. Vertogas werkt o.a. volgens de NTA 8080-duurzaamheidscriteria en kan garanderen dat de grondstoffen (biomassa) waaruit het gas wordt geproduceerd echt (en 'goed') groen zijn. Dat noemen we een ‘garantie van oorsprong’. Bovendien wordt gegarandeerd dat de kwaliteit en de hoeveelheid gas op een betrouwbare manier is vastgesteld.

Website Vertogas

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen