Wij spelen als gastransporteur een belangrijke rol in de gaswaardeketen, die van aardgaswinning tot aardgastoepassing bij de gebruiker loopt. Deze keten wordt gevormd door gasproducenten, leveranciers/shippers, (inter)nationale netwerkbedrijven, (regionale) aardgastransporteurs en afnemers/klanten (direct op het landelijke netwerk aangesloten industrieën en elektriciteitcentrales) en huishoudens.

Samenwerking binnen de keten

We nemen onze verantwoordelijkheid in deze keten en spelen daarin een actieve rol. Dat doen we zowel door horizontale als verticale samenwerking. We participeren in tientallen (inter)nationale, regionale en lokale samenwerkingsverbanden, die gericht zijn op verschillende gebieden zoals kennisuitwisseling, uitwisselen van best practices, de ontwikkeling van schone en zuinige energietoepassingen, de ontwikkeling van de groengasmarkt in Nederland, enzovoorts. Daarnaast nemen we ook deel in (Europese) werkgroepen die zich bezighouden met standaardisatie en normalisatie op het gebied van managementsystemen ten aanzien van aardgastransport, zoals CEN- en ISO-normcommissies.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen