We leveren vanuit ons MVO-beleid een actieve bijdrage aan de samenleving, waarvan we onderdeel uitmaken. Onze belangrijkste speerpunten op dit gebied zijn jeugd, sport, cultuur en onderwijs. Onze bijdrage vindt plaats op verschillende manieren. Sponsoring en donaties maken hiervan deel uit. Die zijn met name gericht op het ondersteunen van sportactiviteiten voor de jeugd en culturele evenementen in regio’s waar we actief zijn.

Ook het verzorgen van lezingen op middelbare scholen en universiteiten, onder andere over MVO, hoort bij ons beleid. We stellen regelmatig gratis ons hoofdkantoor en onze cateringfaciliteiten ter beschikking van studentenorganisaties waarbij ook wij een zeker belang hebben en waarmee we een bijdrage leveren aan de totstandkoming van evenementen.

Ook sponsoren we studentenevenementen door het gratis beschikbaar stellen van producten die verbonden zijn aan de organisatie van congressen.
Jaarlijks geven we vele studenten de mogelijkheid om stage bij ons te lopen of af te studeren.

Donaties

We hebben een bescheiden donatiebudget, dat we ter beschikking stellen aan initiatieven op het gebied van jeugd & sport, onderwijs, veiligheid, duurzaamheid en innovaties. Het uitgangspunt is dat we een kleine bijdrage leveren aan activiteiten, waarbij als criterium geldt dat de activiteit in principe ook doorgang moet kunnen vinden zonder onze bijdrage. Deze activiteiten vinden bij voorkeur plaats in de buurt van onze locaties.
Een aanvraag voor een donatie moet altijd schriftelijk worden ingediend en moet zo zijn opgesteld dat we voldoende informatie hebben om tot een afgewogen oordeel te komen. Onze donatiecommissie beoordeelt niet alleen verzoeken om een financiële bijdrage, maar ook aanvragen voor materiële ondersteuning.

Afwijzingsredenen donaties

De volgende verzoeken om een donatie worden in principe afgewezen:

Verzoeken van

  • organisaties met een werkterrein buiten Nederland
  • organisaties met een religieuze doelstelling
  • organisaties met een politieke doelstelling
  • individuele personen met een persoonlijk doel
  • instellingen met een commercieel doel

Bijdragen voor

  • feesten en partijen
  • steun aan reizen

Ook wanneer een activiteit tot belasting van het milieu leidt of tot onveilige situaties die we voor onze eigen activiteiten onacceptabel zou vinden, wijzen we een donatieverzoek af.

Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie-evenementen
Samen met GasTerra heeft Gasunie de Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie-evenementen opgericht (KvK 02071370), die zich bezighoudt met het verwerven en beheren van fondsen voor projecten op gebied van kunst en cultuur, in het bijzonder in samenwerking met het Groninger Museum.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen