We vinden een goede relatie met onze omgeving van groot belang en gaan daar heel bewust mee om. We hebben een speciaal model voor ‘stakeholdermanagement’ ontwikkeld, waarin we beschrijven hoe we willen omgaan met alle personen en organisaties die van invloed kunnen zijn op onze activiteiten. Als belangrijkste stakeholders onderscheiden we onder meer de landelijke politieke vertegenwoordiging, (regionale) overheden, toezichthouders, aandeelhouder, klanten, leveranciers, omwonenden, de media en natuur- en milieuorganisaties. We streven ernaar een juiste afweging te maken tussen de belangen van alle betrokkenen.

We participeren daarom in vele lokale, nationale en internationale overlegstructuren, waarin we structureel een dialoog voeren met de belangrijkste stakeholders, zoals bijvoorbeeld Energie-Nederland, Overlegplatform Gasrotonde, Marcogaz en IGU.

We hebben een van de meest uitgebreide en fijnmazige gastransportnetwerken ter wereld. Ruim 15.000 kilometer leidingen liggen in de Nederlandse en Duitse bodem, onder een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Als we ergens werkzaamheden uitvoeren, betrekken we de omgeving zo veel mogelijk bij onze plannen. Daarvoor creëren we mogelijkheden om te komen tot een dialoog, zoals bijvoorbeeld informatie- en inspraakavonden en Open Dagen. We beschouwen de feedback en input van aanwezigen bij de diverse overlegmomenten als zeer waardevol.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen