Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze ‘license to operate’. Het garanderen van veilig en ononderbroken gastransport is onze core business. Onze eigen medewerkers en die van onze aannemers hanteren de strengste veiligheidsnormen en ze worden hierin regelmatig bijgeschoold. We zorgen er dag in dag uit voor dat onze installaties en leidingen optimaal functioneren. Dat doen we veilig en doelmatig, met een minimale belasting voor mens, milieu en omgeving. Daarnaast worden onze leidingen door middel van inwendige en uitwendige inspecties regelmatig gecontroleerd. Wij beschikken daartoe over een eigen, geaccrediteerde en door de overheid aangewezen, keurings- en inspectiedienst.

We zien leveringszekerheid in Nederland als een van onze belangrijkste taken. We zetten ons in om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze aandeelhouder op dit gebied, zowel in Nederland als in Duitsland. We stellen targets ten aanzien van leveringszekerheid vast, die ook worden verwerkt in de beloningsstructuur.

Vanuit het oogpunt van veiligheid gezondheid en milieu verwachten wij van onze leveranciers dat zij zich houden aan onze (internationaal erkende) normen.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen