Om veilig en betrouwbaar gastransport te kunnen waarborgen, is de ongestoorde ligging van de infrastructuur van cruciaal belang. Dat betekent dat we ons bijzonder inspannen om mogelijke beschadiging van de infrastructuur te voorkomen.

Graafwerkzaamheden vormen nog steeds de belangrijkste oorzaak van beschadigingen aan het ondergrondse leidingnetwerk. Sinds 1 juli 2008 is in Nederland de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is werking getreden. De grondroerder is verplicht graafwerkzaamheden aan te melden. Ook de voorzorgsmaatregelen voor de betreffende netten, zoals het markeren van de leiding op de plaats waar voorgenomen werkzaamheden zijn gepland en toezicht tijdens de werkzaamheden, maken deel uit de van de wet.

Gasunie participeert in VELIN, de Vereniging voor Leidingeigenaren in Nederland. In dit verband wordt gestreefd naar uniformiteit in de communicatie over voorzorgsmaatregelen. Zo is een uniforme opzet ten aanzien van KLIC-communicatie-uitingen gemaakt en zijn er algemene graafvoorwaarden voor werkzaamheden nabij transportleidingen opgesteld. Waar mogelijk wordt naar deze voorwaarden verwezen. Het opstellen van een gemeenschappelijk afsprakenformulier is nog gaande.

WION

WION

Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten

bezoek website
VELIN

VELIN

Vereniging voor Leidingeigenaren in Nederland

bezoek website
KLIC

KLIC

Kabel en Leidingen Informatie Centrum
 

bezoek website

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen