We willen een goede werkgever zijn voor onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Dat doen we onder andere op de onderstaande gebieden.

Ontwikkeling van medewerkers

We investeren in onze medewerkers, bijvoorbeeld door hen opleidingen aan te bieden zodat ze zich optimaal in hun functie kunnen ontwikkelen. Maar ook door zelf specifieke programma’s voor bepaalde groepen medewerkers te ontwikkelen, zoals een in- en extern detacheringsprogramma. We geven onze medewerkers volop de mogelijkheid om door te stromen naar andere interne functies, zodat ze de opgedane kennis en ervaring kunnen meenemen naar een volgende mijlpaal in hun carrière. Onze managers worden getraind in coachend leidinggeven, om hun medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden onze medewerkers goede arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij wat gangbaar is in onze marktsector. We bieden ze de ruimte om een balans te vinden tussen werk en privé. Daarvoor passen we binnen ons bedrijf flexibele arbeidstijden en -arbeidsvoorwaarden toe. Onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden is het zogenaamde flexibiliseringsbudget, dat aan alle medewerkers wordt toegekend. Dit budget kan worden besteed naar eigen behoefte. Het kan worden ingezet om vrije tijd te kopen, als aanvulling op het pensioen, om deel te nemen in een fietsenplan, maar er bestaat ook de optie om het te laten uitbetalen.

Diversiteit

We denken dat werken in teams met een diverse samenstelling tot betere resultaten leidt. Daarom stimuleren we diversiteit binnen ons bedrijf. Zo hebben we voor bepaalde (technische) bedrijfsonderdelen streefcijfers opgesteld ten aanzien van het percentage vrouwen dat er werkt. Ook organiseren we intern workshops die verschillende aspecten van het thema diversiteit bij de medewerkers onder de aandacht brengt.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen