Nu nog warm met aardgas, en hoe doen we dat straks?

Met een effectieve etmaaltemperatuur van minus 10,9 graden Celsius is woensdag 28 februari 2018 tot nu toe de koudste dag sinds zes jaar gebleken. In dit etmaal heeft Gasunie Transport Services 451 miljoen kubieke meter gas getransporteerd (4,4 TWh energie) om Nederland warm te houden. De warmtevoorziening in Nederland leunt op dit moment voor ongeveer 90% op aardgas. Maar hoe ziet dat er in 2030 uit? En in 2050 – in een CO2-vrije energievoorziening? In het filmpje en in de nieuwste Gasunie Verkenning (zie downloads) ziet u hoe het eruit zou kunnen zien.

Nederland werkt aan een toekomst met schone energie. De doelstellingen zijn ambitieus en komen neer op een volledige CO2-reductie in de energievoorziening. In de energietransitie die dat realiseert zal sprake zijn van een slim samenspel van energievormen die steeds meer met elkaar verweven raken. De keuzes die energieconsumenten maken zijn aan sterke verandering onderhevig. Ook de productie van energie verandert – op andere locaties, ook door nieuwe partijen, ook opgewekt door burgers zelf. Wat betekent dat voor de andere componenten in de keten – transport en opslag van energie – de netwerken? Voor het energiesysteem als geheel? De stabiliteit ervan? De kosten ervan?

We werken via nieuwe samenwerkings- en businessmodellen toe naar een duurzame energievoorziening. Dat vergt een open houding. Onder het motto Let’s Design Our Energy faciliteren wij een open platform voor dialoog en samenwerking op het gebied van energietransitie.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen