Het terugdringen van de CO2-uitstoot als gevolg van industriële hogetemperatuurprocessen is een pittige uitdaging. Ultradiepe geothermie (meer dan 3500 meter diep) kan op de lange termijn bepaalde industriële processen voorzien van hogetemperatuurwarmte en een alternatief bieden voor gasgebruik, maar dit staat nog in de kinderschoenen. Gas zal naar verwachting ook op termijn nog een noodzakelijke brandstof en grondstof voor de industrie zijn. Het is zaak om een zo groot mogelijk deel van dat gas hernieuwbaar te laten zijn. Groen gas en waterstof zijn in veel gevallen prima alternatieven voor aardgas.

In Nederland streven we naar een volledig CO2-neutrale energievoorziening in 2050 en dat vergt maximale inzet op energiebesparing, efficiency en alle beschikbare hernieuwbare bronnen. Het is allerminst zeker of hernieuwbare bronnen tijdig in voldoende mate ontwikkeld zijn om dat te realiseren. Het is daarom verstandig om Carbon Capture and Storage (CCS) als een (zij het tijdelijke) oplossing achter de hand te hebben om te helpen de industrie tijdig CO2-neutraal te maken. Dit is voor Nederland belangrijk omdat onze economie zich, in vergelijking tot andere landen, kenmerkt door een relatief grote energie-intensieve industrie. Het alternatief is immers het niet behalen van de doelstellingen of het verplaatsen van bepaalde industriële processen naar andere landen. Dat laatste levert Nederland en Europa misschien wel een lagere CO2-uitstoot op, maar is voor het klimaatbeleid op wereldniveau en ten aanzien van welvaartseffecten contraproductief.

Kostentechnisch lenen zich industriële processen het best voor CCS. CCS (en vele andere maatregelen voor CO2-reductie en verduurzaming) vergt hoe dan ook een hogere CO2-prijs dan nu het geval is. Het is echter wel verstandig voorbereid te zijn en nu reeds ontwikkeltrajecten op te zetten gericht op het opbouwen van kennis en ervaring op het gebied van CCS, zodat het beschikbaar is als dat nodig blijkt te zijn. CCS vergt nadrukkelijke aandacht voor het verwerven van maatschappelijk draagvlak.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen