In 2050 is het personenvervoer voor het grootste deel elektrisch aangedreven en zijn conventionele brandstoffen uitgefaseerd of efficiënter geworden en verder verduurzaamd. Drijvende kracht achter deze transitie zijn de steeds verdergaande eisen voor emissienormen in mobiliteit en transport. Strengere eisen hebben dan ook een impuls gegeven aan schoon en stil vrachtvervoer. De inzet van gasvormige brandstoffen draagt zowel bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit (vooral reductie van fijnstof en stikstofoxiden) als aan het verminderen van geluidsoverlast.

Het zware transport en lange-afstandstransport over weg en water zijn overgegaan op biodiesel en LNG, dat voor een flink deel vergroend is (bio-LNG). Daarmee is de afhankelijkheid van conventionele stookolie en diesel teruggedrongen.

Op de kortere termijn (tot 2030) wordt in de mobiliteit (met name in personenauto’s) naast elektrische aandrijving hernieuwbaar gas in de vorm van CNG (Compressed Natural gas) ingezet als overbruggingsoptie om op een betaalbare manier snelle CO2–reductie en andere milieuvoordelen te behalen.

Voor het realiseren van een duurzame mobiliteits -en transportsector in 2030 en 2050 is uitbreiding van het aantal tankpunten en bunkerstations nodig, om zo schepen en trucks te kunnen voorzien van (eerst fossiel en daarna bio-)LNG. In Nederland kan Gate terminal reeds voorzien in het laden van vrachtwagens en kleine schepen met LNG.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen