De afnemende vraag naar gas (met name voor warmte in woningen en voor industriële toepassingen) zal in toenemende mate kunnen worden ingevuld met duurzaam gas. Dat heeft dezelfde functionaliteit als aardgas, maar komt volledig uit hernieuwbare bronnen. Dat kunnen organische bronnen zijn (‘groen gas’) maar het kan ook gaan om waterstof dat met behulp van duurzame elektriciteit wordt verkregen. Omdat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande gasinfrastructuur is het een eenvoudige oplossing om de warmtevoorziening en sommige industriële processen te verduurzamen.

Het versterkt bovendien de biobased economy. Biomassa is een schaars goed dat superefficiënt moet worden ingezet. Dat kan via ‘cascadering’: alle componenten benutten – eerst de toepassing met de meeste toegevoegde waarde (denk aan suikers en eiwitten), daarna volgen toepassingen met een steeds lagere toegevoegde waarde. Het restant kan worden omgezet in energie (syngas en bioSNG). Zo kan biomassa een hogere economische waarde krijgen.

Hernieuwbaar gas heeft dezelfde systeemvoordelen als aardgas, maar dan verduurzaamd: een efficiënte manier van grootschalig energietransport over de lange afstand, met volop mogelijkheden voor opslag en inzet in bestaande technologie (infrastructuur, verbrandingsapparatuur). Hernieuwbaar gas vervult in de toekomst dezelfde flexibiliteitsrol.

Met vergisting kan gas worden geproduceerd uit GFT en rioolslib en mest. Mest is de grootste biomassabron.
Bij vergassingstechnieken wordt droge of voorbewerkte biomassa omgezet in gas door verhitting. Dat wordt in de toekomst belangrijk om grotere volumes groen gas ter beschikking te krijgen. Gasunie werkt momenteel samen met anderen aan nieuwe technologie hiervoor. 

Waterstof zal in de toekomst een belangrijke vorm van hernieuwbaar gas worden. Het kan geproduceerd worden via electrolyse uit wind- of zonnestroom waarvoor op dat moment of die locatie de vraag kleiner is dan het aanbod. Waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en op ieder gewenst moment worden gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming, industriële processen of grootschalige energieopwekking.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen