Gasunie en het Klimaatakkoord: wat dragen wij concreet bij?

Naar verwachting zal begin juli het nieuwe Klimaatakkoord op hoofdlijnen gestalte krijgen. De gesprekken daartoe zijn in volle gang. Infrastructuur wordt gezien als een van de sleutels voor succesvolle resultaten in 2030 en 2050. Zij speelt een verbindende en faciliterende rol in de transitie en vormt daarmee een belangrijk thema voor alle tafels van het Klimaatakkoord. Gasunie laat graag zien hoe het gebruik van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur bijdraagt aan dat succes en hoe we daar met verschillende projecten en partners concreet vorm aan geven.

In bijgaande folders en op de kaart laten we zien hoe wij op vier belangrijke terreinen (waterstof, groen gas, warmte en CCS) een bijdrage leveren aan de energietransitie. Je ziet er een overzicht van de belangrijkste projecten per aandachtsgebied. De voorstellen zijn als ‘bod’ bij de verschillende klimaattafels ingediend.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen