Op dit moment draait de warmtevoorziening in Nederlandse woningen en bedrijven bijna volledig op aardgas. Dat gaat om een enorme hoeveelheid energie en veel capaciteit. Het is dus heel belangrijk dat de verduurzaming hier goed slaagt.

Gasunie maakt zich sterk voor een drastische CO2-reductie in de gebouwde omgeving in 2050. De inzet van gas - steeds meer in de vorm van hernieuwbaar gas - beperkt zich daarbij tot het afdekken van de piekbehoefte en voor de back-up. Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe warmtetechnieken (zoals de hybride warmtepomp), de realisatie van warmtenetten. Daarnaast faciliteren we het beheer en verdere opschaling van de productie van hernieuwbaar gassen, zoals groen gas en waterstof.

De warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zal in de toekomst sterk worden bepaald door lokale omstandigheden. In gebieden met centrales, industrie, afvalverbrandingsinstallaties en WKK’s in de buurt kan restwarmte uitkomst bieden. Warmtenetten hebben bij uitstek een lokaal of regionaal karakter, met een beperkt aantal leveranciers en afnemers. In veel andere gebieden zal geothermie de logische optie zijn.

Nieuwbouwhuizen kunnen energetisch zo ontworpen worden dat een gasaansluiting vaak niet nodig is. Van de huidige woningen in Nederland zal ongeveer 90% er naar verwachting in 2050 nog zijn. Isolatieprogramma’s zijn dus cruciaal, maar ook zullen duurzame warmtepompen nodig zijn. De inzet van hybride luchtwarmtepompen is een slimme oplossing. Hierbij werken elektriciteit en gas samen. Een elektrische warmtepomp levert het grootste deel van de benodigde warmte en een aangekoppelde of ingebouwde kleine HR-ketel wordt bijgeschakeld in het geval van een zeer hoge warmtevraag. Het grote voordeel is dat we snel CO2 kunnen reduceren, zeker als de hybride warmtepomp gecombineerd wordt met groen gas. Daarnaast worden met deze oplossing kostbare netuitbreidingen voor stroom vermeden en is er minder een beroep op conventionele centrales nodig.

Op systeemniveau is de uitdaging van de verduurzaming van de warmtevoorziening vooral om te zorgen voor balans op uurniveau: de juiste hoeveelheid warmte, op de juiste plek, op het juiste moment. Daarbij zal de energiedrager gas, en in toenemende mate groen gas, een belangrijke rol kunnen spelen als flexibele en kostenefficiënte back-up voor decentrale systemen.

Met behulp van een integrale kostenbatenanalyse kunnen per situatie de optimale keuzes in de gebouwde omgeving gemaakt worden. Gasunie maakt zich sterk om zo’n systeem te ontwikkelen.

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen