Toegang tot aanbestedingsdocumenten

Gasunie-aanbestedingen verlopen geheel elektronisch via het inkoopsysteem Ariba. Leveranciers dienen alle gevraagde informatie ten aanzien van de aanbesteding elektronisch via Ariba in te dienen.
Leveranciers krijgen toegang tot deze informatie zodra de Gasunie-inkoper de leveranciers toevoegt aan de aanbesteding. Na toevoeging ontvangt leverancier een uitnodiging per mail vanuit het Ariba-systeem. 

Als leverancier toegang wenst tot een aanbesteding, dient er een verzoek gestuurd te worden aan de Gasunie-inkoper die de aanbesteding organiseert.
In geval van een aanbesteding die is aangekondigd via TenderNed staat het e-mailadres van de Gasunie-contactpersoon in I.1 van de aankondiging.

Voor toegang tot een aanbesteding in Ariba dient er een verzoek gestuurd te worden naar de Gasunie-contractpersoon onder vermelding van:

 1. Titel van deze aanbesteding
 2. Onderstaande informatie over uw bedrijf:
  - naam
  - postcode
  - stad
  - land
 3. Onderstaande informatie van de persoon die uitgenodigd dient te worden in Ariba:
  - naam
  - e-mailadres
  - telefoonnummer

Gasunie zal zo snel mogelijk na ontvangst van dit verzoek een uitnodiging voor de aanbesteding sturen naar de door u opgegeven persoon. Wanneer u na twee werkdagen nog geen uitnodiging voor de aanbesteding hebt ontvangen, neem dan nogmaals contact op met de Gasunie-contactpersoon en stuur tevens een e-mail naar procurementsupport@gasunie.nl.