Gasunie erkenningsregeling GvO

Gasunie vergroent in toenemende mate haar elektriciteitsgebruik (van ruim 600 GWh/jaar) door middel van aankoop van GvO’s (Garantie van Oorsprong).

Gasunie heeft een erkenningsregeling voor het leveren van GvO’s. De beschrijving ervan, en de procedure om als GVO-leverancier door Gasunie erkend te worden, is gepubliceerd op TenderNed. Periodiek heeft Gasunie een mini-tender voor het inkopen van GvO’s, waar de erkende leveranciers steeds worden uitgenodigd deel te nemen. De GVO’s worden gekocht van de winnende inschrijver. Registratie van de GVO’s vindt plaats bij CertiQ.

Een erkenning is drie jaar geldig.

De erkende GVO-leveranciers zijn (d.d. 10-09-2019):

Geldig tot Naam leverancier
20-06-2020 ACT Commodities B.V.
14-02-2020 AFS Energy B.V.
19-09-2020 Belektron d.o.o.
06-06-2020 Climex
14-02-2020 Groenbalans
30-08-2022 Optiment
14-09-2020 Renewable Energy Service B.V.