Aanleg BBL: onderzoek uit voorzorg

Groningen

In de onderhandelingen met Engelse vissers over een compensatievergoeding voor werkzaamheden tijdens de aanleg van de BBL is door enkele vissers de beschuldiging geuit dat er sprake zou zijn van onethisch gedrag met betrekking tot betalingen. Met dit verhaal hebben zij ook enkele media benaderd. Gasunie neemt dit soort beschuldigingen serieus. En hoewel er vanuit de BBL-organisatie in het geheel geen aanleiding is om eventuele misstanden te veronderstellen, is daarom toch besloten een onderzoek in te stellen. Hierbij is een extern bureau ingeschakeld. Gasunie ziet de uitkomsten van het onderzoek vol vertrouwen tegemoet.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen