Akkoord met LTO Nederland over vergoedingen 2015

Onlangs hebben Gasunie en LTO Nederland een akkoord gesloten over de vergoedingen die Gasunie over 2015 betaalt aan grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de aanpassing van de tarieven voor gewasschaden.

Er zijn twee soorten vergoedingen: enerzijds een vergoeding voor de grondeigenaar (afsluitvergoeding zakelijk recht) en anderzijds een vergoeding voor de gebruiker van de grond (meewerkvergoeding werkstrook). De afsluitvergoeding zakelijk recht is een vergoeding voor de medewerking aan het vestigen van het recht van opstal en bedraagt € 2,95 per m2 belemmerende strook. Hierover kan een efficiëntiepremie van 20% worden verkregen wanneer het contract binnen 6 weken wordt ondertekend. De meewerkvergoeding werkstrook is een vergoeding die wordt betaald voor het aantal vierkante meters grond dat Gasunie nodig heeft om de werkzaamheden uit te kunnen voeren tijdens de aanleg van de leiding. Deze vergoeding bedraagt € 1,18 per m2 werkstrook. Ook hier kan een efficiëntiepremie van 20% worden verkregen. Tenslotte zijn Gasunie en LTO Nederland het eens geworden over de gewasschadevergoedingen voor het jaar 2015

Bron: website LTO Nederland
Meer informatie is beschikbaar op de website van LTO Nederland.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen