Bouw compressorstation Wijngaarden gestart

Wijngaarden | persbericht

Gasunie is gestart met de funderingswerkzaamheden van compressorstation Wijngaarden. Na drie maanden van voorbereidende werkzaamheden markeert dit de werkelijke start van de bouw van het gascompressorstation.

 De komende weken wordt er druk gewerkt op de locatie. Niet alleen worden 3.300 heipalen in de veengrond geslagen, ook worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de reeds aanwezige leidingen op het terrein. Om de locatie heen is een damwandkuip geslagen. Binnen de kuip zal te zijner tijd grondwater worden onttrokken zodat de aanleg van het ondergrondse leidingensysteem in een droge kuip kan plaatsvinden terwijl de grondwaterstand buiten de kuip niet wordt verlaagd door de bouw van het compressorstation. Daarnaast werkt de damwandkuip als demper voor de trillingen van het slaan van de heipalen.
Het compressorstation zal 1 oktober 2011 in bedrijf worden genomen. Vanaf 1 oktober van dit jaar zal een aantal gasvoerende faciliteiten onderdeel uitmaken van het gastransportnet van Gasunie.
Het compressorstation wordt gebouwd door CBH Compression, een samenwerkingsverband van Cofely, Ballast Nedam en A.Hak.

Het compressorstation maakt onderdeel uit van de Noord-Zuid Route van Gasunie. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig omdat in toenemende mate aardgas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt namelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op langere termijn nog steeds stijgt. Niet alleen omdat het de schoonste fossiele brandstof is, maar ook omdat het vanwege z’n flexibele inzet kan dienen ter ondersteuning van wind en zonne-energie. Daarom wordt aardgas van steeds verder weg (Noorwegen, Rusland) aangevoerd.
Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote infraproject zorgt de komende jaren ook voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen