Das en gas gaan prima samen

Groningen

In het gebied van boswachterij Schoonloo legt Gasunie momenteel een aardgasleiding op dertig meter van een bewoonde dassenburcht. Tijdens het voorbereiden van het tracé werd de dassenburcht in kaart gebracht en werd met Staatsbosbeheer, eigenaar van de grond, overlegd over maatregelen ter bescherming van de das.
In samenspraak is besloten het tracé iets te verleggen waardoor het grondbed, nodig voor de werkzaamheden, de das niet zou storen. Tussen het werkterrein en de dassenburcht is een aarden wal opgeworpen die ervoor zorgt dat de dassenfamilie weinig hinder heeft van het geluid van de machines. Dassen slapen overdag en leven ’s nachts en kunnen dan ongestoord hun gang gaan.
Verder heeft Gasunie de voorbereidingswerkzaamheden uitgesteld tot na het broedseizoen. Buizen, die normaliter langs het tracé worden uitgereden zijn in opslag gehouden tot 1 augustus en zijn daarna pas in het tracé gelast. De laswerkzaamheden rondom de dassenburcht worden momenteel voltooid. Binnen enkele weken wordt een sleuf gegraven en wordt de leiding gelegd. Wanneer de grond weer egaal wordt gemaakt zal Gasunie besrijke struiken planten om het leefgebied voor de aanwezige dassenfamilie nog aantrekkelijker te maken.

Paulien Arends van Staatsbosbeheer is blij met de samenwerking met Gasunie: 'We konden het op deze manier prachtig doen en tot nu toe gaat dat succesvol. De dassen hebben hun burcht niet verlaten'.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen