Definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de eerste Nederlandse LNG terminal in Rotterdam

Rotterdam | persbericht
  • Gasunie en Vopak hebben definitieve investeringsbeslissing genomen om de eerste Nederlandse LNG terminal te bouwen met een jaarlijkse doorvoercapaciteit van 9 miljard kubieke meter
  • De totale “all inclusive” projectkosten bedragen rond EUR 800 miljoen
  • De eerste klanten van Gate terminal zijn DONG Energy, EconGas en Essent
  • DONG Energy, Essent en OMV GAS INTERNATIONAL verkrijgen ieder een minderheidsbelang van 5%

N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak), strategische partners in Gate terminal, kondigen vandaag aan dat de definitieve investeringsbeslissing genomen is voor de bouw van een ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Rotterdam.
De terminal zal een initiële doorzetcapaciteit hebben van 9 miljard kubieke meter (bcm) per jaar en zal bestaan uit drie opslagtanks en een aanlegsteiger. De jaarlijkse doorvoercapaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm.
De tanks zullen ieder een netto capaciteit hebben van 180.000 kubieke meter. De aanlegsteiger zal geschikt zijn voor de ontvangst van LNG-schepen met een capaciteit van 65.000 kubieke meter tot de grootste typen schepen.
Naar verwachting zal de terminal in de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn.

De totale projectkosten bedragen rond EUR 800 miljoen. Een substantieel deel van de investering zal extern gefinancierd worden door middel van een project-financieringsregeling, gebaseerd op het kredietprofiel van Gate terminal. De afronding van de financiering zal naar verwachting in de eerste helft van 2008 plaatsvinden.

De eerste klanten die langetermijn doorvoercontracten getekend hebben met Gate terminal zijn DONG Energy uit Denemarken, EconGas uit Oostenrijk en Essent uit Nederland. Deze klanten zullen ieder jaarlijks 3 bcm vloeibaar aardgas doorvoeren. Als onderdeel van de overeenkomst zullen DONG Energy, Essent en OMV GAS INTERNATIONAL (als grootaandeelhouder van EconGas) ieder een aandelenbelang van 5% verwerven in Gate terminal, waarbij het onafhankelijke karakter van de terminal gewaarborgd blijft.

Gate terminal wordt een veilige en schone LNG-faciliteit met vier hoofdfuncties:

  • de ontvangst van LNG uit speciale LNG-schepen;
  • de buffering van LNG tussen de plaats van ontvangst en afvoer;
  • de verdamping van LNG tot aardgas en
  • de doorvoer van aardgas naar het gastransportnet voor de Nederlandse en Noordwest- Europese markten.

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak en Marcel Kramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie, reageren beiden: “Deze terminal is een belangrijke toevoeging aan de Nederlandse infrastructuur voor de levering en het transport van energie. Onze klanten hebben een additionele toegangslocatie voor aardgas nodig. Door het combineren van de unieke ervaring en capaciteiten van onze bedrijven in het transport van aardgas, LNG-technologie, de opslag van gasvormige en vloeibare stoffen en het managen van zeehaventerminals, zijn we erin geslaagd een concurrerende win-win oplossing te creëren. Gegeven de almaar toenemende vraag en de afnemende productie van aardgas in Noordwest-Europa, helpt Gate terminal het gat te verkleinen en zal de terminal een belangrijk onafhankelijk distributiepunt worden. Het feit dat onze eerste klanten Dong Energy, EconGas en Essent doorzetcontracten met ons hebben getekend bewijst dat de verwachte interesse in de markt voor deze zeer moderne LNG terminal daadwerkelijk aanwezig is.

Ulco Vermeulen, Managing Director van Gate terminal: “We zijn verheugd dat we alle noodzakelijke vergunningen verkregen hebben en erin geslaagd zijn om samen met onze klanten de eerste LNG terminal in Nederland te realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat Gate terminal additionele interesse zal wekken als afleverpunt, waardoor we in staat zullen zijn om de terminal uit te breiden”.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen