Een primeur voor Gasunie: eerste HDD-boring verwijderd!

Groningen

Het is algemeen bekend dat Gasunie de laatste jaren honderden kilometers nieuwe gastransportleidingen heeft aangelegd. Dat Gasunie ook regelmatig gastransportleidingen verwijdert is minder bekend. Gasunie streeft ernaar om zoveel mogelijk leidingen te verwijderen indien ze niet meer gebruikt worden. Als het niet lukt om een vervallen leiding te verwijderen, wordt de leiding afgesloten en met stikstof gevuld. In de komende jaren zullen in het zuiden van Nederland ongeveer 90 km vervallen leidingen verwijderd worden. Dit aantal omvat tevens de verwijdering van een vijftal HDD-boringen.

HDD
HDD staat voor "horizontal directional drilling", een bekende en veel toegepaste uitvoeringstechniek waarmee leidingen onder obstakels door geboord kunnen worden. Denk hierbij aan wegen, rivieren en aanwezige ondergrondse infrastructuur. Een bekend recent voorbeeld van een HDD-boring is de leiding onder het Ketelmeer.

Primeur voor Gasunie
Bewoners en scholieren van de Scharwoudestraat in Tilburg zijn vorige week getuige geweest van de eerste verwijdering van een HDD-boring in een leiding welke gedurende vele jaren in gebruik is geweest. Het gaat hierbij om een in 1999 uitgevoerde HDD-boring met een lengte van ongeveer 190 meter onder het riviertje Donge en naastgelegen natuurgebied. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de aannemerscombinatie Grondig (Denys en Dura Vermeer) en Van Leeuwen Boringen.

Voorkoming verzakking
Om verzakking te verkomen werd het boorgat tijdens het trekken van de leiding met “dämmer” gevuld. Dämmer is in eerste instantie een vloeibaar medium op basis van cement dat na verloop van tijd opstijft en ervoor zorgt dat het boorgat permanent gevuld blijft.

Toegepaste techniek en trekkracht
Technici zouden graag vooraf de precieze weerstand willen kunnen berekenen waarmee een HDD-boring is verkleefd met de ondergrond, maar helaas is dit niet mogelijk. Om deze reden is een plan opgesteld waarbij de maximale trekkracht op de te verwijderen leiding stapsgewijs kon worden verhoogd door toepassing van verschillende technieken. Bij een zeer grote weerstand zou als laatste techniek een zogenaamde “washover” tool kunnen worden ingezet. De washover tool brengt een nieuwe “smeerlaag” aan rondom de HDD waardoor de weerstand substantieel wordt teruggebracht en de HDD bijna zeker kan worden getrokken.

Tijdens de uitvoering bleek echter dat met een relatief geringe trekkracht van circa 30 ton de HDD in beweging kwam, alleen in het begin (de eerste 6 meter) ondersteund door een zogenaamde “raket” (zie foto). De raket is een soort pneumatische hamer, die door middel van hoge luchtdruk een regelmatige dreun kan geven aan het andere uiteinde van de pijp dan waar aan getrokken wordt. Hiermee komt de pijp gemakkelijker van zijn ondergrondse omgeving los en kan hij sneller uitgetrokken worden. Na de initiële inzet van de raket kon het trekken van de HDD-boring geheel worden uitgevoerd met inzet van een zogenaamde “pipe pusher” (zie foto).

De ervaringen van het verwijderen van de HDD-boring in Tilburg zullen worden gebruikt bij het optimaliseren van de werkwijze voor het verwijderen van de overige vervallen HDD-boringen.

De raket geeft ondersteuning bij het trekken van de HDD-boring.
De raket geeft ondersteuning bij het trekken van de HDD-boring.
Met circa 30 ton trekt de pipe pusher de HDD-boring uit de grond.
Met circa 30 ton trekt de pipe pusher de HDD-boring uit de grond.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen