Energietransitie verankerd in noordelijk onderwijs

Groningen | persbericht

Gasunie en de Hanzehogeschool Groningen hebben een overeenkomst getekend in het kader van de oprichting van het Energie Kenniscentrum dat uitwisseling van kennis op het gebied van energie tussen bedrijven en instellingen moet bevorderen. Hiermee versterkt het Noorden zijn kennisinfrastructuur op energiegebied en daarmee ook de positionering als de Energy Valley van Nederland. Het ondersteunt ook de rol van aardgas als cruciale brandstof in de overgangsfase naar duurzame energie-opwekking. Om deze energietransitie mogelijk te maken is bundeling van kennis van bedrijfsleven en instellingen van essentieel belang.
Het Energie Kenniscentrum is een netwerkorganisatie van professionals met faciliteiten voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsadvies. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van de voorzieningen van de Hanzehogeschool Groningen en van Gasunie Engineering & Technology (GET).

Marcel Kramer, voorzitter Raad van Bestuur van Gasunie: ´Juist Nederland, als typisch aardgasland, met de al aanwezige gasinfrastructuur, kan een transitie naar duurzame energie-inzet combineren met het verkrijgen van een internationale koppositie. Dat is een kans. De ambitie is dat Nederland op termijn het meest innovatieve gasland van Europa zal zijn. Ook de nationale overheid ondersteunt deze visie. In het licht van die ambitie en dadendrang moet ook dit samenwerkingsinitiatief worden gezien. Bovendien is het weer een steen in het bouwwerk dat in Energy Valley gestalte krijgt.´

Ook Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool, voorziet een belangrijke rol voor het Energie Kenniscentrum: ‘´Duurzame veranderingen kunnen alleen worden bereikt als ook de jongere generaties daarbij worden betrokken. Daarom is naast kenniscirculatie investeren in onderwijs van groot belang.'

In het Noorden lopen op dit moment al diverse projecten in het kader van energietransitie: de ontwikkeling van efficiënte ‘thuiscentrales’ die onderling in een netwerk te koppelen zijn tot zogenoemde ‘virtual power plants’, onderzoeken naar de inpassing van biogassen en waterstofgas in het gastransportnet en de opslag van CO2 in lege gasvelden.

De coördinatie van het Energie Kenniscentrum berust bij lectoren waarvan één die door Gasunie zal worden aangesteld. Samen met deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs en met docenten en studenten zal de nieuwe lector zorgdragen voor de invulling van het kenniscentrum.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen