Gas Infrastructure Europe (GIE) benoemt Marcel Kramer als president

Groningen

Op de jaarlijkse algemene vergadering op 21 november in Madrid, heeft Gas Infrastructure Europa (GIE) Marcel Kramer, CEO van Gasunie, benoemd als nieuwe president.

GIE is een Europese organisatie waaraan 57 bedrijven deelnemen die gastransportnetten, opslagfaciliteiten en LNG-terminals in 27 landen in eigendom hebben en/of opereren. GIE is een steeds belangrijker tegenspeler voor Europese en nationale overheden, zoals de Europese Commissie en de ERGEG, de Europese organisatie die nationale toezichthouders bij elkaar brengt.

Marcel Kramer, die Geert Joosten als president opvolgt, in zijn commentaar: 'Schone en zekere energielevering is van vitaal belang voor ons allemaal. Aardgas blijft hierin ook in de komende decennia een essentiële rol vervullen. Europa moet een betrouwbare en kosteneffectieve infrastructuur hebben en moet tijdige uitbreiding daarvan kunnen garanderen. Alleen dan kan aardgas, waarvan een toenemend percentage in Europa geïmporteerd moet worden, de Europese gebruikers bereiken en economische groei ondersteunen.
De leden van GIE kunnen het best het publiek belang dienen wanneer het investeringsklimaat voor infrastructuur positief is. Samenwerking over de grenzen heen, niet alleen tussen GIE-leden, maar ook met de belangrijke, cruciale spelers van buiten de EU die het beheer hebben over grote aardgasreserves, moet worden aangemoedigd. GIE-leden zelf ontplooien in dit opzicht veel initiatieven. Zij zetten zich ook in voor een positieve en open dialoog met beleidsmakers om dit alles mogelijk te maken. Bovendien verwelkomt GIE initiatieven van nationale toezichthouders om samen te werken, vooral met betrekking tot manieren om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften op het gebied van regionale, grensoverschrijdende infrastructuur.'

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen