Gasunie beleidsdebat in Brussel

Gasunie is actief op een Europese markt die steeds meer integreert. Als gevolg daarvan wordt steeds meer beleid in Brussel bepaald - in plaats van in Den Haag. Twee weken geleden trad de nieuwe Europese commissie aan. Bij elkaar reden voor Gasunie om in Brussel een beleidsdebat te organiseren voor Europese politici en beleidsmakers. Dit heeft plaatsgevonden op woensdag 24 februari onder de titel: GAS voor Europe - Green, Abundant, Secure.

In zijn speech benadrukte Gasunie-CEO Marcel Kramer dat Gasunie - als een gasinfrastructuurbedrijf dat grensoverschrijdend actief is - zich zeer bewust is van de (on)mogelijkheden van een steeds verder integrerende Europese Unie. Hij liet weten er in het belang van een goede marktwerking een voorstander van te zijn dat de Europese regelgeving in de vorm van het 'Third Package' snel in Europa uitgerold moet worden, en wees erop dat daarbij wel rekening moet worden gehouden met wat er al bereikt is ten gunste van marktwerking. Hij wees ook op het belang van een goed investeringsklimaat voor gasinfrastructuurbedrijven en waarschuwde voor het te makkelijk inzetten van publieke fondsen. Dat kan alleen daar waar de markt geen oplossing kan bieden. Ook gaf hij aan dat men beleidsissues niet los van elkaar moet zien - zo moet Brussel geen geïsoleerde maatregelen ten behoeve van leveringszekerheid treffen, maar dit beleidsissue in samenhang met alle andere regelgeving bekijken. Hij pleitte voor een open dialoog tussen de EU en gasleveranciers van buiten de EU. Een goed functionerende gasmarkt is van belang omdat voor gas een belangrijke rol is weggelegd tot ver in de toekomst - niet alleen om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken, maar ook omdat gas door 'vergroening' zelf een sleutelrol in die duurzame toekomst kan vervullen.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen