Gasunie en Fluxys onderzoeken samenwerking

Brussel/Groningen | persbericht

De gasinfrastructuurbedrijven Gasunie (Nederland) en Fluxys (België) gaan de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking verkennen. Vandaag hebben de CEO’s van beide bedrijven, Walter Peeraer (Fluxys) en Paul van Gelder (Gasunie), daartoe een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend. Dit is gebeurd nabij Zelzate op de Belgisch-Nederlandse grens aan boord van de Jacob van Artevelde, een schip van het Havenbedrijf van Gent.

De verkenning betreft primair de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten. Deze aanpak is erop gericht het vrije verkeer van aardgas verder te stimuleren en de werking van de gasmarkt te verbeteren, twee centrale doelstellingen in het Europese energiebeleid.

Samenwerking tussen beide gasinfrastructuurbedrijven is een goede kans voor beide landen om de huidige goede positie in de internationaliserende energiemarkt te versterken en in te spelen op wijzigingen in de aardgasstromen. Om de teruglopende Europese productie op te vangen met aanbod van andere bronnen zijn investeringen in nieuwe gasinfrastructuur in o.a. Noordwest-Europa nodig om de leveringszekerheid en marktwerking op niveau te houden.

Aardgas zal in de komende decennia een cruciale rol blijven vervullen in de Europese energiemix. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof (het produceert de helft minder CO2 en nauwelijks fijnstof in vergelijking tot kolen), terwijl aardgastechnologie bovendien belangrijke voordelen biedt op gebied van energie-efficiëntie. Daardoor vormt aardgas een belangrijke troef in de elektriciteitsproductie, huishoudelijke verwarming en als brandstof voor voertuigen. In de elektriciteitsproductie zijn aardgascentrales bovendien flexibel inzetbaar, waardoor het schommelende aanbod van zonne- en windenergie goed opgevangen kan worden. Dankzij zijn milieuvoordelen en complementariteit met hernieuwbare bronnen heeft aardgas dus een essentiële rol in een duurzame en betaalbare energievoorziening.

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl

Over Fluxys
Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de infrastructuur voor vervoer en opslag van aardgas in België. Via haar dochteronderneming Fluxys LNG is de onderneming ook operator van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Dankzij zijn first mover-aanpak heeft Fluxys zijn net weten uit te bouwen tot de draaischijf bij uitstek van de internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa.

De zone Zeebrugge is een centrale schakel in de draaischijfrol van Fluxys: de infrastructuur in de zone heeft een overslagcapaciteit van om en bij de 48 miljard kubieke meter aardgas per jaar, m.a.w. ongeveer 10% van de grenscapaciteit die nodig is voor de bevoorrading van Europa.

Via 18 interconnectiepunten met naburige netwerken en systemen is het Fluxys-netwerk verbonden met alle aardgasbronnen die voor de Europese markt beschikbaar zijn:

  • via leidingen aardgas vanuit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Rusland,
  • bevoorrading wereldwijd van vloeibaar aardgas per schip via de LNG-terminal in Zeebrugge die 110 aanmeervensters per jaar aanbiedt voor het laden of lossen en een overslagcapaciteit van 9 miljard kubieke meter aardgas per jaar heeft.

Vloeibaar aardgas dat per schip wordt binnengebracht of aardgas dat via pijpleiding in het Fluxys-net wordt aangevoerd, kan op de Belgische markt worden geleverd of naar de grens worden gebracht voor verder vervoer naar het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk of elders in Zuid-Europa. Vervoer voor levering op de Belgische markt bedraagt ongeveer 19 miljard kubieke meter per jaar. Voor grens-tot-grensvervoer hebben systeemgebruikers langetermijncapaciteit van circa 80 miljard kubieke meter per jaar geboekt in de bestaande infrastructuur en meer dan 15 miljard kubieke meter per jaar in nog te bouwen infrastructuur of infrastructuur in aanbouw.

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport-hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa.

Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Gasunie beschouwt de wensen van haar klanten als haar voornaamste drijfveer. Ze streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt het Gasunie-net het hart van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd.

Gas speelt een cruciale rol in de energiemix van de toekomst en bij het realiseren van klimaatdoelstellingen. Aardgas produceert bij verbranding twee keer minder CO2 dan bijvoorbeeld kolen en het is bovendien wereldwijd ruim voorradig. Aardgas is bovendien door zijn flexibele inzetbaarheid bij uitstek geschikt om het schommelende aanbod van zonne- en windenergie op te vangen. Daarmee maakt het een toename van duurzaam energieaanbod mogelijk, terwijl de stabiliteit van de energievoorziening als geheel geborgd blijft. Bovendien kan aardgas gemengd worden met duurzaam, gecertificeerd groen gas, dat gemaakt wordt uit biologisch afval. Omdat Nederland al over zo’n krachtig aardgastransportnetwerk beschikt, kan groen gas makkelijk bijgemengd en landelijk geleverd worden. In 2020 kan het aandeel groen gas in de Nederlandse gaslevering vijf procent zijn. Dat staat gelijk aan het gasverbruik van meer dan een miljoen huishoudens.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen