Gasunie en Gazprom werken samen aan ontwikkeling Russisch groen gas

Moskou/Groningen | persbericht

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie heeft een overeenkomst gesloten met het Russische gasbedrijf Gazprom en de Russische bedrijven Eurotechnika (landbouwtechnologie) en BioGazEnergostroy Corporation (biogasverwerking) om tot een gezamenlijk project voor de ontwikkeling van groen gas in Rusland te komen. Alexander Medvedev, vicevoorzitter van Gazproms Management Committee, Paul van Gelder, CEO van Nederlandse Gasunie, Ludmila Orlova, Algemeen Directeur van Eurotechnika en Sergei Chernin, voorzitter van de Raad van Bestuur van BioGazEnergostroy Corporation, hebben daartoe een Memorandum of Understanding getekend. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie onder leiding van premier Rutte aan Rusland.

Groengasketen
Groen gas is tot aardgaskwaliteit opgewerkt biogas en geldt als een duurzame energiebron. Het doel is om de groengasproductie in Rusland verder te ontwikkelen en - gecertificeerd en wel - voor Europa beschikbaar te maken. De bedrijven hebben afgesproken de mogelijkheid te onderzoeken voor de oprichting van een joint venture in Rusland voor het uitvoeren van een pilot project. Dat moet zich richten op de ontwikkeling van groen gas in Rusland, op de certificering van het gas en de export ervan naar Nederland en Europa. Het opstellen van een business plan, dat de hele keten van groen gas - van biomassa tot eindverbruiker - moet dekken, maakt ook onderdeel uit van de overeenkomst. Daarbij komen ook juridische en organisatorische vraagstukken aan bod.

Certificering
Gasunie heeft als een gasinfrastructuurbedrijf vooral een faciliterende rol om andere partijen in staat te stellen hun productie- en marketingactiviteiten uit te voeren. Gasunie heeft onder andere waardevolle expertise op het gebied van het invoeden van groen gas in het hogedruktransportnet. Daarnaast heeft Gasunie’s certificeringsdochter Vertogas een goed systeem ontwikkeld voor het certificeren van groen gas. Het tot stand komen van een goed functionerende markt voor groen gas staat of valt met betrouwbare certificering.

Groot potentieel
Medvedev: 'Productie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen worden steeds zichtbaarder in de energieindustrie. Groen gas neemt daarbij een belangrijke plaats in. Rusland heeft een aanzienlijk potentieel voor de productie van groen gas: op lange termijn kan dit oplopen tot 35 miljard kubieke meter per jaar. Ik heb er vertrouwen in dat onze samenwerking op dit gebied een belangrijke bijdrage zal leveren aan het beschermen van ons leefmilieu en dat het nieuwe perspectieven opent voor de samenwerking tussen Rusland en de Europese Unie.'

Van Gelder: 'Groen gas komt momenteel sterk op in een aantal landen als een duurzame en realistische additionele energiebron. Groen gas is een efficiënte vorm van biomassabenutting, en kan gebruikmaken van de bestaande, sterk ontwikkelde aardgasinfrastructuur voor brede verspreiding. Het Russische productiepotentieel voor groen gas is substantieel. Met groen gas vergroten we het aandeel van duurzame energie - op een manier die haalbaar en betaalbaar is. Dit komt ook de centrale rol van gas in de toekomstige duurzame energiemix ten goede.'

Ludmila Orlova: 'Bio-energie is een nieuwe sector van onze nationale economie. De ontwikkeling van de biogasindustrie is niet alleen een antwoord op het slinken van niet-hernieuwbare energiebronnen. Het draagt ook bij aan de verbetering van de efficiency van landbouwproductie door braakliggend land in gebruik te nemen voor het telen van energiegewassen op basis van geavanceerde landbouwtechnieken. Dit garandeert tevens gestage intensivering van landbouw en onderhoud van de vruchtbaarheid van Russische bodem.'

Sergei Chernin: 'Samenwerking met Gazprom en Gasunie is een grote eer voor BioGazEnergoStroy Corporation. Het ondertekenen van deze overeenkomst is een mijlpaal in de geschiedenis van de bio-energiesector in Rusland. Geavanceerde Europese technologieën zullen Russisch biogas de plaats in de gasindustrie geven die het toekomt.'

V.l.n.r. Ludmila Orlova, Paul van Gelder, Alexander Medvedev en Sergei Chenin. V.l.n.r. Ludmila Orlova, Paul van Gelder, Alexander Medvedev en Sergei Chenin.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Achtergrondinformatie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport-hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag , LNG-aanvoer en het certificeren van groen gas via haar dochterbedrijf, Vertogas. Gasunie wil haar infrastructuur en kennis inzetten voor verdere ontwikkeling en integratie van hernieuwbare energiebronnen, en van groen gas in het bijzonder.

Gazprom en Gasunie hebben een strategische samenwerking op gebied van wetenschap, techniek en infrastructuur. De overeenkomst op gebied van groen gas valt binnen de kaders van de overkoepelende overeenkomst.

Eurotechnika is een vooraanstaand Russisch landbouwmachineconstructiebedrijf met als specialisatie systemen voor het telen van gewassen met zo efficiënt mogeiljk gebruik van hulpbronnen. Het bedrijf is ondermeer geïnteresseerd in het creëren van een model voor milieuvriendelijke productie van energiegewassen in Rusland.

BioGazEnergoStroy Corporation bouwt en installeert systemen voor het verwerken van biomassa in meststof en biogas.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen