Gasunie en RACM tekenen convenant over archeologie

Groningen/Amesfoort | persbericht

Op woensdag 5 maart a.s. wordt door de N.V. Nederlandse Gasunie en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) op Schokland een convenant gesloten.

Gasunie legt leidingen aan en bouwt installaties in heel Nederland. Hierbij komt zij met enige regelmaat in aanraking met archeologisch interessante zaken. Gasunie wenst hier zorgvuldig mee om te gaan en kent al een lange traditie als het gaat om de samenwerking met de RACM op dit gebied. Deze samenwerking wordt nu geformaliseerd in een convenant, dat zijn doorwerking zal hebben bij de regionale uitvoering van grote projecten, zoals Gasunie door heel Nederland onderneemt.
RACM en Gasunie hebben hiertoe een procedure ontwikkeld voor het uitvoeren van bureau- en veldonderzoeken naar mogelijke archeologie en historische geografische die door gecertificeerde bureaus zullen worden uitgevoerd.

Het convenant zal door de heren K.J. de Ruiter, directeur RACM en E. Dam, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie worden ondertekend in het historische kerkje op Schokland.

Waarom de locatie op Schokland? In de Noordoostpolder kent de archeologie een rijke historie. Veel van wat in de grond van het voormalig eiland Schokland gevonden is, is bewaard gebleven en wordt tentoongesteld in het Museum Schokland. Gasunie begint in het voorjaar in de provincie Flevoland met de aanleg van een nieuwe leiding en dit gebeurt in nauw overleg met de gemeenten en provincies. Op deze wijze wordt er zorg gedragen voor de historie van het gebied op van archeologie en cultuurlandschap.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen