Gasunie en Vopak onderzoeken haalbaarheid voor het ontwikkelen van een distributieknooppunt voor de afhandeling en tijdelijke opslag van CO2

Rotterdam | persbericht

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en leverancier van opslagdiensten voor bulkvloeistoffen Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) kondigen aan dat de bedrijven de haalbaarheid gaan onderzoeken voor het gezamenlijk ontwikkelen van een distributieknooppunt voor de afhandeling en tijdelijke opslag van CO2 in Nederland. Gasunie en Vopak bouwen momenteel samen Gate terminal, de eerste Nederlandse ontvangstterminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) in Rotterdam.
De bedrijven willen de mogelijkheden onderzoeken voor het creëren van een CO2 distributieknooppunt in Nederland, waar gasvormig en/of vloeibaar gemaakt CO2 ontvangen kan worden van bedrijven die CO2 uitstoten en waar deze volumes vervolgens kunnen worden overgeslagen naar zeeschepen of doorgezet naar pijpleidingnetwerken voor het transport naar de diverse lege aardgasvelden voor de Nederlandse kust.

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vopak en Marcel Kramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie, reageerden beiden:
'De gedeelde visie van Gasunie en Vopak om de mogelijkheden te onderzoeken kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor afgevangen CO2 en de tijdelijke opslag in Nederland, in gasvormige of vloeibaar gemaakte vorm. Dit kan een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheiddoelstellingen betekenen.'

Als onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid, verwacht de Nederlandse regering een substantiële vermindering van de CO2 emissies van de elektriciteitsproducenten en andere industriële activiteiten. Energie-efficiency en ‘renewables’ alleen zullen niet voldoende blijken te zijn om tijdig de beleidsdoelstellingen voor CO2 reductie te bereiken. Om deze reden worden in Nederland momenteel plannen ontwikkeld voor het afvangen van CO2 en voor het overslaan en permanent opslaan hiervan in lege aardgasvelden in de Noordzee. Een mogelijk CO2 distributieknooppunt in de Rotterdamse regio zou kunnen profiteren van de beschikbare koude energiestromen van Gate terminal.


Profiel Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vervult het Gasunie transportnet een spilfunctie in de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak is ’s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van bijna 28 miljoen cbm in 32 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen