Gasunie houdt infrastructuur bevingsbestendig met preventieve aanpassingen

Groningen

De ondergrondse infrastructuur van Gasunie in het gaswinningsgebied in Groningen is bestand tegen bevingen. Onderzoeken concluderen dat de leidingen en cavernes bevingen met krachten zoals die de komende jaren maximaal te verwachten zijn kunnen doorstaan. Volgens de beschikbare rapporten neemt op termijn de onzekerheid toe en moet er voor de toekomst rekening gehouden worden met grotere sterktes. Circa 95% van de leidingen is tegen die sterktes bestand. Voor circa 5% - enkele tientallen kilometers – is dat niet met zekerheid aan te tonen. Dit betreft leidingen van voor 1964, die bij de oprichting van Gasunie zijn overgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het gastransport via die leidingen onder de huidige omstandigheden geen risico loopt, maar stelt dat dit voor de toekomst, als de krachten toenemen, niet aangetoond kan worden. Daarom is besloten dit deel van het leidingnet nu preventief aan te passen. Dat kan deels door vervanging gebeuren, maar ook wordt gekeken hoe het gastransport langs andere routes in stand gehouden kan worden. Het aanpassingsprogramma zal circa vijf jaar in beslag nemen.

Er is ook gekeken naar de kans dat constructies bovengronds schade kunnen oplopen. Die kans is klein, maar wel aanwezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ophanging van lichtbakken en airco’s, de versterking van vloeren in gebouwen (met name van vloeren waarop computersystemen rusten) en de steunpunten voor bovengrondse leidingdelen. Daarom worden op een aantal plaatsen preventief verstevigingen aangebracht om risico’s voor het gastransport te voorkomen en om ervoor te zorgen dat onze medewerkers veilig op onze locaties kunnen blijven werken.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door verschillende nationale en internationale onderzoeksbureaus, zowel in opdracht van het ministerie van Economische Zaken als in opdracht van Gasunie.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen