Gasunie: Nederlands belang - JA, Nationale Kampioenen – NEE

Groningen | persbericht

Gastransportbedrijf Gasunie heeft met instemming kennis genomen van de kabinetsvisie op de gasmarkt, als verwoord in de “Gasbrief” van 20 maart jl. In een eerste reactie zegt Marcel Kramer, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “Wij ondersteunen van harte de mening van het kabinet dat een goed investerings-klimaat van groot belang is voor onze leveringszekerheid en voor goede marktwerking. Zowel binnen- als buitenlandse bedrijven zien Nederland als een steeds aantrekkelijkere optie voor de aan- en doorvoer van gas, ook omdat Gasunie’s transport-systeem goede verbindingen kan bieden met de rest van Europa. Als Gasunie tijdig en rendabel kan investeren zal dat de extra aanvoer van gas ook mogelijk maken, zonder dat congestie optreedt. Dat is dan goed voor de toekomstige gasvoorziening van Nederland en Europa, en ook goed voor de Nederlandse overheid die vele miljarden in Gasunie heeft geïnvesteerd”. Vorig jaar nog, ontvingen Esso en Shell bijna 3 miljard Euro netto voor de verkoop van hun 50% aandeel in het Gasunie transportbedrijf aan de Staat.

Kramer gaf verder aan dat Gasunie volop bezig is om de ook door de overheid gewenste rol waar te maken. Voorbeelden zijn, naast de uitbreiding van het Nederlandse gasnet en opslag-faciliteiten, actuele projecten zoals de bouw van een grote leiding naar Engeland (BBL), het GATE LNG-terminal project, en het realiseren van de voor Nederland financieel en strategisch belangrijke participatie in de nieuwe Russische pijpleiding door de Baltische zee (NEGP of Baltic). Dit gebeurt vaak in scherpe directe concurrentie met buitenlandse gastransportbedrijven die in de meeste gevallen nog aan handelsbedrijven gekoppeld zijn. En handelsbeslissingen zijn ook voor deze projecten belangrijk. Ook Nederland heeft nu nog een sterke handelspositie in Europa.

Het is hoogst onzeker of het Nederlands model van ‘unbundling’ (het loskoppelen van handels- en transportbelangen op eigenaarsniveau) dat op Gasunie is toegepast, ook breed in Europa wordt nagevolgd. “We zeuren niet over de splitsing van vorig jaar, we willen er juist een succes van maken” zegt Kramer, “maar we zien wel dat het Europees energiebeleid dringend versterking behoeft om te komen tot een eerlijke concurrentie. Overigens ziet Gasunie weinig in het pleidooi voor ‘nationale kampioenen’. Samenwerken binnen Nederland kan heel goed zijn. Maar een geïntegreerde Europese beleidsaanpak die leidt tot een efficiënt Europees gastransportsysteem, waarin de Nederlandse ‘gasrotonde’ volop meedraait, is ook broodnodig. Sterkere samenwerking met soortgelijke bedrijven in de buurlanden is daarom dringend gewenst en kan voor alle partijen miljarden opleveren.”

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen