Gasunie neemt deel aan het Smart Energy Collective

Groningen

Vandaag is het Smart Energy Collective (SEC) officieel van start gegaan. Daarin werken ruim twintig bedrijven in Nederland, waaronder Gasunie, samen aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten. Zij zetten grootschalige demonstratieprojecten op, verspreid over Nederland met in totaal ongeveer 5.000 aansluitingen. Met dit industrie-initiatief wil het Smart Energy Collective een voorsprong nemen op ontwikkelingen in het buitenland.
De verwachting is dat de vraag naar energie de komende decennia flink zal toenemen, vooral de vraag naar elektriciteit. De ontwikkelingen wijzen er op dat dit in toenemende mate decentraal zal worden opgewekt worden, waarbij (kleinschalige) duurzame energiebronnen, zoals wind en zon maar ook biomassa in de vorm van groen gas, een groter aandeel in de brandstofmix zullen gaan innemen. Integratie tussen de verschillende systemen levert een optimale benutting van capaciteit. Voor de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van energie zijn intelligente (digitaal) gestuurde netten zijn hierbij essentieel.
Gasunie is van mening dat aardgas, de schoonste fossiele brandstof, als flexibele back-up en drager van groen gas een onmisbare rol speelt in de toekomstige energiemix. Gasunie brengt kennis in van gasnetwerken en hoopt door samenwerking en praktijkervaring te komen tot een kader en instrumentarium voor de ontwikkeling van smart grids.

Klik hier voor het officiële persbericht (pdf)

Klik hier voor de website van het Smart Energy Collective

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen