14 jul 2016

Gasunie New Energy online

Onlangs hebben we een website gelanceerd voor de afdeling Gasunie New Energy die zich richt op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen op het gebied van vergisting en vergassing van biomassa, Power-to-Gas en waterstof, warmte en geothermie. Samen met partners zoekt New Energy naar manieren om concepten op te schalen naar commerciële toepassingen. De projecten zijn heel verschillend en elk project kent z’n eigen aanpak, samenwerkingsverband en verdienmodel.

Bij de ontwikkeling van projecten kijkt New Energy niet alleen naar de technologische en financiële aspecten, maar ook naar de maatschappelijke. De projecten worden ontwikkeld en gerealiseerd met respect voor de belangen van alle betrokken partijen uit de omgeving: burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De nieuwe website is een belangrijk middel om deze stakeholders bij de ontwikkelingen te betrekken.