Gasunie-reactie op actie FNV

Groningen

De vakbond FNV Bondgenoten heeft aangekondigd actie te gaan voeren op enkele Gasunie-locaties. FNV doet dit omdat zij het eindbod van Gasunie voor een nieuwe CAO afwijst. De andere betrokken bonden zijn inmiddels wel akkoord gegaan met ons bod (VPG2 en de Unie) of houden zich afzijdig van acties (CNV). Ons bod bevat een royaal en modern pakket arbeidsvoorwaarden en is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de bonden.

Wij betreuren het zeer dat FNV -als enige- naar het zware middel van werkonderbrekingen grijpt. Temeer omdat aan een reeks punten uit het eisenpakket reeds is tegemoetgekomen. Met onder meer een structurele loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2008 en een eenmalige uitkering van 0,5% bruto per 1 oktober 2008 sluiten onze voorstellen goed aan bij de ambitie van ons bedrijf en bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Ook met betrekking tot ploegentoeslag en wachtdienstregelingen hebben we voorstellen gedaan.

Het hoofdbezwaar van FNV is dat wij medewerkers in functiegroepen 70-80 (HBO groep) de keuze willen bieden gebruik te maken van een andersoortige systematiek voor wat betreft beloning, werktijden en functiewaardering. Deze keuze is geheel vrijwillig: men heeft ook de mogelijkheid om binnen de CAO te blijven. De behoefte aan een andere systematiek leeft ook onder betrokken medewerkers. Deze systematiek leidt bij de hoogste functiegroepen al jaren tot goede resultaten. FNV verzet zich fors tegen het bieden van deze keuze, omdat hierdoor de collectiviteitgedachte zou worden aangetast.

Wij hebben afgelopen maandag met FNV overleg gevoerd om er zeker van te zijn dat de acties de gasvoorziening en de veiligheid niet in gevaar brengen.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen