Gasunie transporteert recordvolume aardgas in 2010

Groningen | persbericht


Sinds haar oprichting heeft Gasunie niet eerder zo’n grote hoeveelheid aardgas getransporteerd als in 2010. In dat jaar werd namelijk in totaal ruim 135 miljard m3 aardgas getransporteerd: bijna 111 miljard m3 in Nederland en ruim 24 miljard m3 in Duitsland (in 2009 werd in totaal 124 miljard m3 getransporteerd). Dat blijkt uit het jaarverslag dat het gasinfrastructuurbedrijf vandaag heeft gepubliceerd.
Paul van Gelder, CEO van Gasunie: "Dat we meer gas hebben getransporteerd komt onder meer door de lage temperaturen in januari en december 2010. Daarnaast zien we een trend dat de vraag naar gastransport gedurende het hele jaar hoog blijft. Was er vroeger sprake van een echte zomerdip, tegenwoordig wordt er ook in de zomermaanden veel gas getransporteerd, onder meer naar bergingen. Hierdoor wordt duidelijk dat Nederland zijn positie als gasrotonde waarmaakt. In Nederland en Europa heeft men aardgas herontdekt als belangrijk onderdeel in de duurzame energiemix. De verwachting is dan ook dat de vraag naar gas in Noordwest-Europa in de komende jaren zal blijven stijgen.”

Ook handelsrecord
Ook de handel in aardgas op het Nederlandse gashandelsplatform TTF (Title Transfer Facility) heeft in 2010 een record behaald. Dit platform wordt beheerd door Gasunie-dochter en beheerder van het landelijk gasnet, Gas Transport Services B.V. (GTS). Het verhandelde volume steeg naar bijna 115 miljard m3 in 2010. Ten opzichte van 2009 is dat een groei van bijna 40%. Het aantal partijen dat op TTF handelt groeide met circa 20% naar meer dan 70. TTF wordt door de markt als een aantrekkelijke en één van de meest liquide gashandelplaatsen van Europa beschouwd.

Winst onder druk
Ondanks de records staat de winst van Gasunie onder druk. Over 2010 werd een winst gemaakt van 454 miljoen euro. Dat is lager dan de aanvankelijke winst over 2009 (555 miljoen euro), zij het dat Gasunie over dat jaar een deel ervan heeft moeten afboeken als gevolg van aangescherpte regulering in Duitsland. Daardoor bedroeg de winst over 2009 uiteindelijk 122 miljoen euro. De winstdaling in 2010 is toe te schrijven aan teruglopende transportopbrengsten als gevolg van de door toezichthouders opgelegde tariefdalingen. Zowel in Nederland als in Duitsland bepalen toezichthouders de tarieven voor gastransport en daarmee omzet en rendement van de netbeheerders. In Nederland is de toezichthouder NMa bezig een nieuw reguleringskader te ontwikkelen dat op 1 januari 2012 van kracht wordt. Dit reguleringskader zal van groot belang zijn voor de positie van Gasunie, voor haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, en voor haar klanten. Ook in Duitsland heeft de inrichting van regulering grote invloed op de mogelijkheden van de onderneming. Gasunie spant zich in om binnen het reguleringskader nieuwe investeringen te realiseren op economisch verantwoorde wijze. De huidige situatie op het gebied van regulering kan ertoe leiden dat niet alle door klanten gewenste uitbreidingen in het gastransportnet gerealiseerd zullen worden. De ontwikkelingen op het gebied van regulering kunnen ook de financiële positie van Gasunie negatief beïnvloeden.

Maatschappelijk belang
De maatschappij vertrouwt op een stabiele, ongestoorde levering van gas. In dat opzicht heeft Gasunie ook in 2010 goed gepresteerd. De betrouwbaarheid van de gaslevering bleef op hoog niveau. Het maatschappelijk belang van aardgas - en daarmee van het gastransport - werd in 2010 ook gediend door het optreden van GTS als piekleverancier. Op 1 december 2010 bedroeg de effectieve etmaaltemperatuur in Nederland namelijk minus 10,9 graden Celsius waardoor GTS in actie moest komen om de gaslevering aan kleinverbruikers zoals huishoudens, te waarborgen. GTS is wettelijk verplicht die rol te vervullen bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van minus 9 graden Celsius of lager.
Gasunie laat over 2010 ook goede prestaties zien op het gebied van veiligheid: het aantal graafschades door derden daalde en er vonden geen leidingbeschadigingen plaats met gasuitstroom.

Uitbreiding infrastructuur
Om aan de toegenomen marktvraag naar transportcapaciteit tegemoet te komen, werd in 2010 in Nederland 275 kilometer hogedrukleiding in gebruik genomen, alsmede een nieuw compressorstation in Scheemda. Hiermee werd een belangrijk meerjarenproject van ruim een miljard euro tijdig en binnen budget opgeleverd. Begin januari 2011 ging de aardgasbuffer in Zuidwending in bedrijf. Dankzij deze buffer kunnen plotselinge verschillen tussen vraag naar en aanbod van aardgas snel en flexibel worden opgevangen waardoor de leveringszekerheid wordt vergroot.

Aardgas en duurzaamheid
Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid haalbaar en betaalbaar te maken is de inzet van aardgas onmisbaar. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof die bovendien flexibel inzetbaar is waardoor de ontwikkeling van weersafhankelijke bronnen als wind- en zonne-energie mogelijk wordt. Aardgas vergroent zelf ook door de toevoeging van groen gas, dat afkomstig is van biovergisting en is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Gasunie zet zich in om een veilige invoeding van groen gas in het landelijke netwerk mogelijk te maken. In 2010 werd het voor het eerst technisch mogelijk om groen gas in ons landelijke gastransportnet in te voeden. In 2020 kan het aandeel groen gas in het Nederlandse gasverbruik circa 5 procent zijn, voldoende om een miljoen huishoudens een jaar lang van gas te voorzien.

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl


Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport-hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt gemiddeld circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Gasunie beschouwt de wensen van haar klanten als haar voornaamste drijfveer. Ze streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt het Gasunie-net het hart van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen