Gasunie wijzigt organisatie- en topstructuur

Groningen | persbericht

Het gasinfrastructuurbedrijf N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is begonnen met een ingrijpende herstructurering van de interne organisatie. Hierbij wordt tevens de topstructuur aangepast. De structuuraanpassingen moeten ertoe leiden dat Gasunie ook in de toekomst haar taken ten aanzien van gastransport goed kan blijven uitvoeren ten behoeve van klanten en het publieke belang.

De heer Pieter Trienekens, sinds 2005 lid Raad van Bestuur en directeur Participaties & Business Development, gaat op 1 juli a.s. met pensioen. De heer Eric Dam, sinds 2005 lid Raad van Bestuur en directeur Bouw en Beheer, gaat per 1 oktober aan de slag als president van het Energy Delta Institute (EDI), een internationale business school op het gebied van energie en aardgas. Hij zal deze functie en een deel van zijn huidige Gasunie-takenpakket (voorbereiding World Gas Conference) vervullen tot 1 augustus 2012.

De herstructurering van de interne organisatie moet op 1 oktober 2011 zijn afgerond. Voor de twee vertrekkende bestuurders keert er straks één terug.
Met ingang van 1 oktober 2011 zal de heer Geert Graaf toetreden tot de Raad van Bestuur van Gasunie. Graaf is sinds 2007 werkzaam als algemeen directeur van Gas Transport Services B.V. (GTS), een dochteronderneming van Gasunie. Binnen de nieuwe Raad van Bestuur zal hij gereguleerd netbeheer als aandachtsgebied behouden. Per 1 oktober 2011 heeft Gasunie dan een driehoofdige Raad van Bestuur, te weten: Paul van Gelder, bestuursvoorzitter en CEO, Henk Chin Sue, CFO en Geert Graaf, lid Raad van Bestuur.

Mevrouw Annie Krist wordt per 1 juli a.s. benoemd tot algemeen directeur van Gas Transport Services B.V. Krist is momenteel directeur Strategie & Participaties bij Gasunie. Per diezelfde datum neemt de heer Ulco Vermeulen de functie van directeur Participaties & Business Development over van de vertrekkende Pieter Trienekens.

Bestuursvoorzitter en CEO Paul van Gelder: "Door het aanpassen van de Gasunie-organisatie willen we een nog betere 'fit' krijgen met de omgeving waarin wij opereren. We passen onze bedrijfsstructuur aan, waardoor we de efficiency, slagvaardigheid en transparantie van ons bedrijf vergroten. Dit is ook van belang om onze positie als leidend gasinfrastructuurbedrijf in Noordwest-Europa te versterken. Met onze uitstekende track record op het gebied van veiligheid, efficiency en klantgerichtheid blijft Gasunie een actieve bijdrage leveren aan een veilige en betaalbare gasvoorziening en daardoor ook aan een duurzame energietoekomst.”

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport-hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Gasunie dient het algemeen belang in de markten waarin ze actief is en streeft ernaar een optimale waarde te creëren voor haar stakeholders. Zij is de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland. Daarnaast biedt ze ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Gasunie beschouwt de wensen van haar klanten als haar voornaamste drijfveer. Ze streeft naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt het Gasunie-net het hart van wat de ‘gasrotonde’ van Europa wordt genoemd.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen