Gate terminal start bouw LNG break-bulkfaciliteit in Rotterdamse haven

Rotterdam

Gate terminal is van start gegaan met de bouw van de nieuwe LNG break-bulkinfrastructuur bij haar installaties op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met graafwerkzaamheden voor een nieuw havenbekken naast Gate terminal. Verwacht wordt dat deze nieuwe faciliteit een impuls zal geven aan het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als schone en betaalbare brandstof voor de transportsector in Nederland en Noordwest-Europa.

Break-bulk is erop gericht grootschalige LNG-aanvoer in kleinere eenheden op te splitsen (‘small-scale LNG’). Dit maakt het mogelijk om LNG te distribueren en gebruiken als een schonere brandstof voor zeeschepen, veerboten, vrachtwagens en industriële toepassingen. Sinds 2011 maakt Gate terminal de import van overzeese LNG in Europa mogelijk. Gate terminal draagt bij aan de diversificatie van de Europese gasvoorziening door toegang te bieden tot LNG vanuit de hele wereld. Gate terminal ontvangt het LNG, slaat het op, laadt het over op andere tankers en maakt het gasvormig voor opname in het Noordwest-Europese gastransportnetwerk. Deze activiteiten hebben de basis gevormd voor de huidige ontwikkeling van small-scale LNG-diensten.

Feestelijk evenement

Om de start van deze nieuwe ontwikkeling kracht bij te zetten organiseert Gate terminal een ’ground breaking’ evenement op 31 maart. Chief Executives van belangrijke spelers in de LNG- en logistieke keten worden in een inhoudelijk debat uitgedaagd hun visies op de toekomst van LNG te delen.

Het volledige persbericht over de start van de bouw en het event is te vinden op de website van Gate terminal.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen