Greenpeace Energy en Gasunie kiezen Suderburg (D) als ‘windgas’-locatie

Hamburg, Hannover, Groningen | persbericht
  • ‘Bouwsteen in de Energie-wende’
  • Aardgasinfrastructuur in een nieuwe rol als opslag- en transportmedium voor duurzame energie

Greenpeace Energy en Gasunie gaan hun Windgas-productielocatie situeren in de gemeente Suderburg, ongeveer tachtig kilometer ten zuiden van Hamburg. ‘Deze locatie biedt door zijn ligging en infrastructuur ideale omstandigheden voor de productie van windgas’, zegt Dr. Steffen Welzmiller, directeur van de Duitse energiemaatschappij Greenpeace Energy. ‘Suderburg moet een belangrijke bouwsteen in de Energie-wende worden.’

De planning van Greenpeace Energy en Gasunie is erop gericht om de installatie en invoedingsfaciliteiten eind 2013 in gebruik te nemen. Gasunie Deutschland, netbeheerder van een 3000 kilometer lang gastransportnetwerk in Noord-Duitsland en dochtermaatschappij van Gasunie, gaat het waterstofgas invoeden in haar hogedruknetwerk. ‘De verbinding van innovatieve producten voor de energiemarkt met betrouwbare technologieën en efficiënte infrastructuur biedt oplossingen voor de toekomst. De infrastructuur voor aardgas heeft het potentieel om de Energiewende optimaal te ondersteunen,’ zegt Jens Schumann, directeur van Gasunie Deutschland. Het begrip ‘Energiewende’ verwijst naar het besluit van de Duitse regering in juni 2012 om geheel van atoomenergie af te stappen en versneld over te gaan op een duurzame energievoorziening.

Eerder dit jaar kwamen Greenpeace Energy en Gasunie overeen om samen ‘windgas’ mogelijk te maken. Met behulp van deze innovatieve technologie maakt Greenpeace Energy uit duurzame windenergie waterstofgas, dat vervolgens in de gasinfrastructuur van Gasunie in Noord-Duitsland kan worden geïnjecteerd. Gas is gemakkelijk op te slaan voor later gebruik en bovendien de goedkoopste vorm van energietransport. Op die manier kunnen tijdelijke overschotten van windenergie worden ingezet voor later gebruik. Overbelasting van elektriciteitsnetten wordt zo voorkomen, terwijl de windmolens kunnen blijven draaien. Hiermee komt aardgasinfrastructuur in een nieuwe rol: als efficiënt en robuust opslag- en transportmedium voor duurzame energie. Het aanbod van elektriciteit opgewekt uit wind en zon schommelt namelijk sterk, al naar gelang de weersomstandigheden. Soms is er teveel en soms weer te weinig. Windgas (ook wel aangeduid als 'power-to-gas') brengt hier samen met bestaande gasinfrastructuur een efficiënte oplossing. En omgekeerd: het gassysteem staat via snel op te starten gascentrales ook ter beschikking om bij te springen als duurzame bronnen het door de weersomstandigheden laten afweten (‘gas-to-power’).

Meer informatie: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen