Hernieuwbaar gas via bestaande gasinfrastructuur maakt realisatie klimaatdoelstelling 2050 tegen veel lagere kosten mogelijk

Groningen

Hernieuwbaar gas (waterstof, groen gas) dat wordt ingezet via bestaande gasinfrastructuur kan een belangrijke rol spelen in het tot netto nul reduceren van Europese broeikasgasemissies in 2050. Het kan dan bovendien jaarlijks 140 miljard euro besparen vergeleken met een energiesysteem zonder gas. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie door het Gas for Climate initiatief.

De reductie van de broeikasgasemissies (zoals CO2) is nodig om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C en zo gevaarlijke klimaateffecten te voorkomen. Gas for Climate bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven, waaronder ook Gasunie, en twee organisaties op het gebied van biogasproductie. De groep gaf adviesbureau Ecofys opdracht een studie uit te voeren naar de toekomstige rol van gas in een emissieloos energiesysteem. Vandaag publiceerde de groep hier een persbericht over. 

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen