Herziening regels NMa leidt tot afboeking en verlies Gasunie

Groningen

Gasunie boekt over de eerste helft van 2011 een verlies van 548 miljoen euro, zo maakte de staatsdeelneming vandaag bekend in haar Halfjaarbericht. Het verlies komt door de aankondiging van de toezichthouder NMa dat zij nieuwe regels heeft ontwikkeld die zij met terugwerkende kracht wil invoeren. De NMa bepaalt via zogenaamde “Methodebesluiten” de hoogte van de tarieven die landelijk netbeheerder Gas Transport Services (GTS), dochteronderneming van Gasunie, in rekening mag brengen. De rechter had de vorige Methodebesluiten in juni 2010 vernietigd. De nieuwe NMa-regels baseren zich op een fors lagere waarde van het bestaande Nederlandse gasnet. Het resultaat hiervan is dat GTS lagere tarieven in rekening zal moeten brengen, waardoor haar inkomsten dalen. Aangezien de nieuwe regels zullen gelden vanaf 2006, moeten de tarieven met terugwerkende kracht worden verlaagd. Daarnaast wordt ook het toegestane rendement op investeringen verlaagd, waardoor de haalbaarheid van investeringen onder druk komt te staan. Op basis van de thans beschikbare informatie moet Gasunie concluderen dat er sprake is van een groot financieel risico. Conform de internationaal geldende boekhoudregels moet daarvan een inschatting worden gemaakt door het bestuur. Deze inschatting leidt op dit moment tot een afboeking van 900 miljoen euro. Indien de NMa later dit jaar de regels ongewijzigd vaststelt en Gasunie verplicht om met terugwerkende kracht de verlaagde tarieven te verrekenen, dan kan deze afboeking oplopen tot naar schatting 1,7 miljard euro in totaal.

Tegenvaller
Paul van Gelder, CEO van Gasunie: 'Dit is een enorme tegenvaller, in de eerste plaats voor ons bedrijf en onze aandeelhouder, de Nederlandse staat, maar ook voor het verder kunnen ontwikkelen van de gasrotonde. GTS is afhankelijk van inkomsten uit gastransport via tarieven die de NMa vaststelt. De methode voor het vaststellen van die tarieven is al jarenlang onderwerp van discussie. De toezichthouder heeft nu gehoor moeten geven aan de uitspraak van de rechter om een nieuw reguleringskader vast te stellen. Helaas betekent dit dat de spelregels achteraf ingrijpend gewijzigd worden en dan ook nog met terugwerkende kracht. Dan sta je in feite met de rug tegen de muur. We zullen ons tot het uiterste inspannen om deze onvoorziene tegenvaller op te vangen, maar dit dreigt wel ten koste te gaan van het uitbouwen van de gasrotonde en daarmee de sterke positie van Nederland in de internationale energiemarkt.'

Bezwaren
De Methodebesluiten van de NMa liggen thans in ontwerp voor. Gasunie en haar aandeelhouder, het Ministerie van Financiën hebben hiertegen inhoudelijk bezwaar aangetekend. Naar verwachting zal de toezichthouder het reguleringskader in september dit jaar definitief vaststellen. Gasunie kan hiertegen bij de rechter in beroep gaan.

Halfjaarbericht 2011

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen