HTM en Gasunie tekenen overeenkomst voor uniek aardgaspompstation

Den Haag/Groningen | persbericht

In 2009 vervangt het Haagse personenvervoerbedrijf HTM haar busvloot geleidelijk door voertuigen die op aardgas rijden. Om deze schone manier van vervoer mogelijk te maken bouwt landelijk netbeheerder Gas Transport Services – een dochteronderneming van Gasunie –/Gasunie een rechtstreekse aansluiting van een aardgaspompstation op het net. Dit pompstation krijgt als eerste in Nederland een rechtstreekse aansluiting op het hogedruktransportsysteem van Gasunie, via een innovatief aansluitprocédé. Op donderdag 3 juli formaliseren HTM en Gas Transport Services de samenwerking in dit innovatieve project. Dan tekenen Ton Kaper (algemeen directeur HTM) en Geert Graaf (algemeen directeur Gas Transport Services) de investeringsovereenkomst voor het aardgaspompstation.

Door gebruik te maken van de hoge druk in het systeem van Gasunie kan HTM op een zeer efficiënte en energiebesparende manier aardgas tanken voor de 135 nog aan te schaffen bussen. De investering voor dit omvangrijke snelvulstation is in verhouding gering omdat de leiding waarop wordt aangesloten op 150 meter afstand van de busvestiging ligt. Hierdoor voldoet een korte toevoerleiding, die deels over het HTM-terrein loopt.

De nieuwe aansluiting maakt op termijn de overgang naar rijden op groen gas mogelijk, waarmee het Haagse busvervoer nog verder verduurzaamt. Daarnaast is de aansluiting op de aardgasinfrastructuur voor HTM economisch interessant. Deze investering in duurzaamheid leverde een voorkeurspositie op in de concessieverlening.

Gasunie stimuleert rijden op aardgas en schone energietoepassingen door haar kennis en expertise op dit terrein in te zetten voor klanten. Het bedrijf ziet verduurzaming van haar activiteiten niet alleen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook als een bedrijfseconomisch interessante ontwikkeling. Gasunie zal, mede op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, onderzoeken of dit concept van rechtstreekse aansluiting voor aardgaspompstations ook elders gerealiseerd kan worden.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen