18 dec 2018

Hydrohub test waterstof voor industrie

Op zondag 16 december lanceerde het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) de Hydrohub; een testcentrum dat vanaf EnTranCe op het Zernike complex in Groningen werkt aan de ontwikkeling van een waterstofproductie-unit. Gasunie is als partner bij het consortium betrokken.

Gerard van Pijkeren, directeur Gasunie New Energy: “In de waterstofcoalitie werkt Gasunie samen met 26 organisaties bestaande uit bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen, NGO’s en de overheid die een relevante toekomst zien voor waterstof als onderdeel van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Gasunie faciliteert initiatieven waarmee hergebruik van het bestaande traditionele gasnetwerk relatief eenvoudig tot de inzet van duurzame energievormen leidt. De Hydrohub is zo’n initiatief. In het ISPT consortium werken we met de Hydrohub vanuit 10 organisaties op het Zernike aan het ontwikkelen van waterstof op industriële schaal. Waterstof verbindt het elektriciteitsnet met het gasnetwerk waardoor beide systemen van elkaars capaciteit kunnen profiteren. En dat voorkomt problemen in het stroomnet. De Hydrohub draagt bij aan de noodzakelijke ketenvorming waarbij industrie, mobiliteit en op termijn de bebouwde omgeving aansluiten.” 

ISPT heeft over de lancering een persbericht uitgegeven.