Mammoet gevonden; mogelijke jachtbuit neanderthaler

Groningen | persbericht

In Drenthe heeft gasinfrastructuurbedrijf Gasunie tijdens werkzaamheden dierlijke resten gevonden daterend uit de ijstijd. De resten zijn van een of meer mammoeten en in ieder geval een wolharige neushoorn.

Bas Hofman, archeoloog van Gasunie zegt hierover: “Tijdens de leidingaanleg in 1991 zijn op deze locatie ook botten gevonden van een volwassen en een kleine mammoet. Omdat deze nieuwe leiding op vijftien meter afstand van de vorige vindplaats ligt, hadden we het vermoeden dat we weer mammoet- en neushoornresten tegen konden komen.” Gasunie is daarom voorzichtig te werk gegaan. Archeologisch adviesbureau Raap en Nederlands mammoetexpert Anton Verhagen werden ingeschakeld om werkzaamheden van Gasunie te begeleiden en eventuele resten te documenteren en te bergen. “Woensdag 23 september werden verschillende botten aangetroffen op een diepte van vier meter”, aldus Bas. “Meest spectaculair is een slagtand van een mammoet. Verder zijn er twee kiezen van een mammoet, een onderarmbeen van de wolharige neushoorn en wat losse botfragmenten gevonden”.
Anton Verhagen vult aan: “Het zou kunnen dat de resten die we nu gevonden hebben, horen bij de opgraving uit 1991. In de kaak die we destijds vonden ontbraken namelijk twee kleinere kiezen en de twee gevonden kiezen lijken daar precies in te passen.”

Van de in 1991 gevonden mammoetresten is via c14-datering vastgesteld dat deze maar liefst 41.000 jaar oud zijn. Hoewel het vinden van botten van de mammoet en de neushoorn niet zeldzaam is, zijn de resten die nu gevonden zijn bijzonder. Anton: “De meeste botten in Nederland zijn gevonden door vissers in de Noordzee of door baggeraars. Hierdoor is de exacte vindlocatie nooit bekend. De huidige botten zijn in hun “context” gevonden, dat wil zeggen dat de laag waarin de botten liggen meer informatie kan geven over de omgeving ten tijde van het leven van de dieren. Het onderzoek spitst zich dan ook niet alleen toe op de botten, maar ook op de zaden, pollen en kevers die worden gevonden in de omliggende zandlagen.”

Op een van de gevonden botten zijn kras- en knaagsporen gevonden. Anton reageert enthousiast: “Dat wil waarschijnlijk zeggen dat hier 40.000 jaar geleden een neanderthaler heeft rondgelopen. We zijn de grond uit het vak aan het zeven om te kijken of we vuurstenen terugvinden. Als we stenen werktuigen vinden dan is het 100 procent zeker dat het een werktuig van neanderthalers is.”

De gevonden resten van de mammoet worden geconserveerd en naar het cultuurhistorisch depot in Nuis gebracht.
 

Slagtand mammoet Slagtand mammoet

Mammoetbotje Mammoetbotje

Noord-Zuid Route
De werkzaamheden in Drenthe zijn onderdeel van een groot project van Gasunie, de Noord-Zuid Route. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het netwerk is nodig omdat in de toekomst meer gas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Europa neemt af, terwijl de vraag naar aardgas als schoonste fossiele brandstof nog steeds stijgt. Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote project zorgt de komende jaren voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vervult het Gasunie transportnet een spilfunctie in de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.
 

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen