Mijlpaal in de gasvoorziening: groen gas in hogedruknet Gasunie

Groningen | persbericht

Vanaf vandaag kan er voor het eerst groen gas in het landelijke gastransportnetwerk van Gasunie stromen. Groen gas is biogas, gewonnen uit organisch afval en opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Vandaag heeft Gasunie de toevoerkraan bij de biovergistingsinstallatie van Rova en HVC in Zwolle opengedraaid, waardoor het groene gas in het landelijke aardgastransportnet kan worden ingevoed. Dit markeert een nieuw hoofdstuk voor aardgas, dat de centrale basis vormt van een duurzame energievoorziening in Nederland, en dat nu zelf ook nog eens kan vergroenen.

Het is voor het eerst dat gas van biologische, niet-fossiele oorsprong op landelijke schaal in de gasvoorziening wordt opgenomen. Hiermee wordt lokaal geproduceerd groen gas voor het eerst ook nationaal binnen bereik van gasgebruikers en gashandelaren gebracht. Dit is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van een landelijke groengasmarkt en daarmee voor de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. De groengascertificaten van Gasunie-dochter Vertogas zorgen ervoor dat producenten hun gas als gecertificeerd groen gas kunnen verkopen aan handelaren en afnemers. Zo wordt het lokaal geproduceerde biogas getransformeerd naar een (inter)nationaal verhandelbaar duurzaam product.

Volgens deskundigen van het Energietransitieplatform Nieuw Gas kan het aandeel groen gas in 2020 oplopen tot 10 procent van de totale aardgasproductie. Dat brengt de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid significant dichterbij. Op langere termijn kan groen gas een nog grotere rol gaan spelen, via vergassingstechnologie, waarmee efficiënt en op grote schaal biomassa in gas kan worden omgezet.

Duurzame energievoorziening
Om dit groene gas veilig in haar netwerk te kunnen opnemen, heeft Gasunie, met hulp van energiekennisbedrijf KEMA, het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Dit is gedaan in het kader van een pilotproject met afvalverwerker Rova, HVC en Enexis. Het groene gas dat Gasunie in haar netwerk invoedt, heeft een andere oorsprong dan aardgas: het wordt geproduceerd uit gft-afval. Dat betekent dat het micro-organismen en sporenelementen kan bevatten. KEMA heeft voor Gasunie onder andere een set filters ontwikkeld om te kunnen garanderen dat het groene gas zonder biologische verontreinigingen en op de juiste kwaliteit in het gasnet wordt ingevoed. Zo wordt geborgd dat het gastransport in Nederland onder alle omstandigheden veilig en betrouwbaar blijft. Vanaf nu kan hiermee in de praktijk ervaring worden opgedaan en worden bekeken hoe de invoeding van groen gas niet alleen veilig, maar ook zo efficiënt mogelijk kan, om de kosten voor producenten zo laag mogelijk te houden.
‘We hebben een set eisen ontwikkeld waaraan het groene gas moet voldoen zodat het veilig kan worden ingevoed in ons netwerk. Pas als het aan onze eisen voldoet, nemen we het in. Daarmee heeft de gebruiker de garantie dat het gas dat hij thuis afgeleverd krijgt, dezelfde eigenschappen heeft als aardgas. Er verandert voor de gebruiker dus eigenlijk niets, behalve dat hij vanaf nu groen gas kan gebruiken, en daarmee kan bijdragen aan een duurzame energievoorziening.´ aldus Geert Graaf, directeur van Gas Transport Services, de dochteronderneming van Gasunie die het landelijke aardgastransportnet beheert.

Geert Graaf, directeur Gas Transport Services, draait de kraan open voor groen gas.

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa.

Gasunie biedt transportdiensten aan via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH in Duitsland en via haar dienstverleningslabel Gasunie Transport Services, dat geïntegreerde grensoverschrijdende gastransportdiensten aanbiedt op de integrerende Europese gasmarkt.

Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vormt Gasunies transportnet het hart van wat de 'gasrotonde' van Noordwest-Europa wordt genoemd.

Schone taak van aardgas
Aardgas speelt in de transitie naar een duurzame energievoorziening een essentiële rol. Het is de schoonste fossiele brandstof van dit moment, die ook nog eens kan vergroenen. Het is de ideale basis voor een stabiele en duurzame energievoorziening. Elektriciteitscentrales op gas kunnen snel worden op- en afgeschakeld zodat ze kunnen worden ingezet wanneer duurzame bronnen zoals wind en zon, die niet altijd beschikbaar zijn, niet genoeg energie leveren.

Certificering
Om de handel in groen gas te bevorderen heeft Gasunie in 2009 Vertogas opgericht. Producenten kunnen bij Vertogas hun groen gas laten certificeren, dat ze vervolgens kunnen verkopen aan handelaren, die het doorverkopen aan de afnemer. Certificaten zijn een belangrijke voorwaarde voor het totstandkomen van de groengasmarkt.
Door zowel de handel als de invoeding van groen gas te stimuleren, draagt Gasunie bij aan de vergroening van de West-Europese gasrotonde.

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen