Nederland nu grootste gashandelsplaats op Europees continent

Groningen | persbericht

Gashandelaren en -leveranciers in Europa maken in toenemende mate gebruik van het Nederlandse gashandelsplatform TTF (Title Transfer Facility) om hun gas te verhandelen. Het TTF, beheerd door Gas Transport Services B.V. (GTS), maakte in 2008 een krachtige groei door. Marktpartijen leverden 20,3 miljard m3 aardgas via het TTF. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van voorgaand jaar (8 miljard m3). Deze hoeveelheid komt overeen met bijna de helft van het totale binnenlandse gasverbruik in Nederland. De hoeveelheid gas die verhandeld werd, verdubbelde naar ruim 64 miljard m3 en vertegenwoordigt daarmee een waarde van ruim 15 miljard euro. Het aantal handelaren dat actief is op het TTF groeide met 20 procent naar een totaal van 60. TTF laat hiermee zowel in fysiek geleverd volume als in handelsvolume de andere gashubs op het Europese continent in omvang achter zich. De groeicijfers demonstreren dat Nederland zich als Europese handelsplaats uitstekend ontwikkelt en in toenemende mate aantrekkelijk is voor gashandelaren en leveranciers.

Structurele groei dankzij dienstenontwikkeling
Vanaf haar oprichting in 2003 heeft TTF een structurele groei gekend. GTS (een volle dochter van Gasunie) draagt bij aan de ontwikkeling van de gasmarkt door continue verbetering van het pakket aan transportdiensten dat aan de klant wordt geboden. Ook voor 2009 staan er verbeteringen op stapel. O.a. heeft GTS voorbereidingen getroffen om kwaliteitsconversie als vrij beschikbare dienst aan te bieden die niet meer gecontracteerd hoeft te worden. Voor de klanten worden de H-gasmarkt en de L-gasmarkt dan één grote markt. Dit zal naar verwachting vanaf medio 2009 in werking kunnen treden. Ook is een ingrijpende hervorming van het balanceringsregime in voorbereiding. Klanten zijn intensief bij de totstandkoming van het nieuwe model betrokken. GTS ondersteunt ook de op het TTF gevestigde gasbeurs APX Gas NL, waar handelaren anoniem within-day- en day-ahead-contracten kunnen sluiten.

Grensoverschrijdende dienstverlening
Met de toename van grensoverschrijdende gasstromen wordt ook de ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening steeds belangrijker voor klanten van de grote gasleidingnetwerken aan beide zijden van de grens. GTS en Gasunie Deutschland werken samen in het nieuwe boekingsplatform EUCABO, dat inspeelt op de behoefte van marktpartijen om eenvoudig grensoverschrijdend transportcapaciteit te kunnen contracteren. Van deze dienst, die klanten in staat stelt in te spelen op prijsverschillen aan weerszijden van de grens, is in 2008 goed gebruik gemaakt.
Naast de klantgerichte dienstverlening is de tijdige beschikbaarheid van goede infrastructuur - pijpleidingen, installaties, opslagfaciliteiten - een vereiste. Een internationale focus is daarbij, mede gezien het concurrerende karakter van de Europese transportmarkt, van belang. Onder andere werken beide Gasunie-dochters GTS en Gasunie Deutschland samen aan een geïntegreerd “open season” (inventarisatie van toekomstige behoefte aan transportcapaciteit) en waar nodig ook aan onderling afgestemde planning van netwerkuitbreidingen in Noord-Duitsland en Nederland. Goede dienstverlening ten behoeve van de handelsmogelijkheden op het TTF en de tijdige beschikbaarheid van voldoende transportinfrastructuur vormen samen de pijlers onder de “Gasrotonde” en daarmee onder de voorzieningszekerheid en marktwerking in dit deel van Europa.

Voor meer info: pers@gasunie.nl

Deel deze pagina:

Meer Gasunie ...

Hieronder vindt u een overzicht van andere websites van Gasunie. Op deze websites staat onder andere meer informatie over de verschillende projecten en deelnemingen van Gasunie. Met de zoekfunctie in deze website kunt u ook onderstaande websites doorzoeken.

Zoek binnen Gasunie-websites

Verbergen